Thứ bảy,  03/12/2022

Hà Nội triển khai ôn tập văn hoá hè cho học sinh từ tháng 7

Việc tổ chức ôn tập văn hoá cho học sinh chỉ được triển khai từ ngày 12/7 trên cơ sở tự nguyện, không được ép học sinh học thêm trong hè dưới bất kỳ hình thức nào; nghiêm cấm tổ chức dạy trước chương trình.Đây là nội dung được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và các trường thực hiện trong tổ chức hoạt động hè 2010 cho học sinh Thủ đô.Các nhà trường tuyệt đối không được tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra (có thu tiền) để xếp chọn học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.Cùng với ôn tập văn hoá, các trường quan tâm tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện thể chất cho học sinh, khuyến khích các em tham gia các hoạt động của địa phương và thành phố; tổ chức các hoạt động giao lưu, lựa chọn đưa một số trò chơi dân gian vào nhà trường; tăng cường định hướng, giáo dục học sinh ý thức chọn các...

Việc tổ chức ôn tập văn hoá cho học sinh chỉ được triển khai từ ngày 12/7 trên cơ sở tự nguyện, không được ép học sinh học thêm trong hè dưới bất kỳ hình thức nào; nghiêm cấm tổ chức dạy trước chương trình.

Đây là nội dung được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện và các trường thực hiện trong tổ chức hoạt động hè 2010 cho học sinh Thủ đô.

Các nhà trường tuyệt đối không được tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra (có thu tiền) để xếp chọn học sinh vào lớp chọn, lớp phân ban đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.

Cùng với ôn tập văn hoá, các trường quan tâm tổ chức hoạt động vui chơi giải trí, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện thể chất cho học sinh, khuyến khích các em tham gia các hoạt động của địa phương và thành phố; tổ chức các hoạt động giao lưu, lựa chọn đưa một số trò chơi dân gian vào nhà trường; tăng cường định hướng, giáo dục học sinh ý thức chọn các nội dung theo hướng lành mạnh khi khai thác, sử dụng internet; mở cửa thư viện để học sinh đọc sách, báo…

Hoạt động hè của học sinh Hà Nội năm nay hướng vào 4 nội dung chính: giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức pháp luật hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội; vui chơi, giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện thể chất; ôn tập văn hóa và hoạt động xã hội, học nghề, lao động công ích.

Các hoạt động hè được tổ chức từ khi học sinh nghỉ học đến ngày tựu trường năm học 2010-2011, theo nguyên tắc tự nguyện, khuyến khích học sinh tham gia có sự ủng hộ của cha mẹ, tránh áp đặt./.

Theo Nhandan