Thứ bảy,  24/02/2024

TPHCM: Tuyển sinh mầm non sau ngày 15/6

Các trường phải nhận hết đơn xin học của phụ huynh,thông báo cụ thể thời gian nhận đơn cho phụ huynh biết, tránh tình trạng phụ huynh phải xếp hàng từ 2-3 giờ sáng.Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết các trường mầm non trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tuyển sinh (năm học 2010-2011) sau ngày 15/6.Các trường phải nhận hết đơn xin học của phụ huynh,thông báo cụ thể thời gian nhận đơn cho phụ huynh biết, tránh tình trạng phụ huynh phải xếp hàng từ 2-3 giờ sáng. Sau khi nhận đơn, ban tuyển sinh của trường mới tiến hành xét duyệt từng trường hợp, trong đó sẽ ưu tiên cho trẻ có hộ khẩu ở gần trường, trẻ có anh (chị) đang học tại trường...Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, bậc mầm non vẫn đang trong tình trạng khan hiếm chỗ học ở trường công lập vì hiện mới chỉ có 55% học sinh mầm non học tại các trường công, 45% số trẻ còn lại học ở các trường, lớp dân lập, tư...

Các trường phải nhận hết đơn xin học của phụ huynh,thông báo cụ thể thời gian nhận đơn cho phụ huynh biết, tránh tình trạng phụ huynh phải xếp hàng từ 2-3 giờ sáng.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết các trường mầm non trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tuyển sinh (năm học 2010-2011) sau ngày 15/6.

Các trường phải nhận hết đơn xin học của phụ huynh,thông báo cụ thể thời gian nhận đơn cho phụ huynh biết, tránh tình trạng phụ huynh phải xếp hàng từ 2-3 giờ sáng. Sau khi nhận đơn, ban tuyển sinh của trường mới tiến hành xét duyệt từng trường hợp, trong đó sẽ ưu tiên cho trẻ có hộ khẩu ở gần trường, trẻ có anh (chị) đang học tại trường…

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, bậc mầm non vẫn đang trong tình trạng khan hiếm chỗ học ở trường công lập vì hiện mới chỉ có 55% học sinh mầm non học tại các trường công, 45% số trẻ còn lại học ở các trường, lớp dân lập, tư thục./.

Theo Tuổi Trẻ