Thứ bảy,  03/12/2022

Sẽ có những giải pháp ngăn ngừa vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2844/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì cùng một số cơ quan chức năng tổ chức khảo sát thực trạng học sinh đánh nhau tại các thành phố.Phó Thủ tướng lưu ý, đoàn khảo sát có thể bố trí gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp với các em thường xuyên chơi trò chơi trực tuyến (Games online). Trên cơ sở khảo sát và đánh giá, trong tháng 5-2010, Bộ GD-ĐT chủ trì tổ chức Hội nghị về ngăn ngừa và khắc phục việc học sinh đánh nhau.Trước đó, ngày 12-3, thay mặt Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Trần Quang Quý đã có công văn gửi Giám đốc các Sở GD-ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường chỉ đạo bảo đảm an ninh trong trường học, kiềm chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh. Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp Công an thành phố tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ nữ học sinh đánh nhau được phát hiện trên...

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2844/VPCP-KGVX, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chủ trì cùng một số cơ quan chức năng tổ chức khảo sát thực trạng học sinh đánh nhau tại các thành phố.

Phó Thủ tướng lưu ý, đoàn khảo sát có thể bố trí gặp gỡ, nói chuyện trực tiếp với các em thường xuyên chơi trò chơi trực tuyến (Games online). Trên cơ sở khảo sát và đánh giá, trong tháng 5-2010, Bộ GD-ĐT chủ trì tổ chức Hội nghị về ngăn ngừa và khắc phục việc học sinh đánh nhau.

Trước đó, ngày 12-3, thay mặt Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Trần Quang Quý đã có công văn gửi Giám đốc các Sở GD-ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường chỉ đạo bảo đảm an ninh trong trường học, kiềm chế, đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật, bạo lực trong học sinh. Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp Công an thành phố tiến hành điều tra, xử lý nghiêm vụ nữ học sinh đánh nhau được phát hiện trên mạng.
Theo Nhandan