Thứ ba,  29/11/2022

Rà soát, bổ sung cho học sinh, sinh viên vay vốn học tập

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa ký công văn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) yêu cầu rà soát lại danh sách, số lượng học sinh, sinh viên thuộc đối tượng và đủ điều kiện vay vốn, nhưng chưa được vay vốn học kỳ I năm học 2009 - 2010 để sớm giải quyết bổ sung vốn cho vay học kỳ I đối với các địa phương. Trong khi chưa phát hành được trái phiếu Chính phủ, NHCSXH chủ động cân đối và sử dụng từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của một số chương trình khác để cho học sinh, sinh viên vay. Sau khi được bổ sung nguồn vốn cho vay hoặc phát hành được trái phiếu sẽ hoàn trả vốn tạm ứng. Tính đến cuối năm 2009, gần 1,7 triệu học sinh, sinh viên đã được vay vốn từ Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Mức vay hiện là 860 nghìn đồng/một sinh viên/tháng. Năm học 2009 - 2010, NHCSXH đã ký hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam để thực...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân vừa ký công văn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) yêu cầu rà soát lại danh sách, số lượng học sinh, sinh viên thuộc đối tượng và đủ điều kiện vay vốn, nhưng chưa được vay vốn học kỳ I năm học 2009 – 2010 để sớm giải quyết bổ sung vốn cho vay học kỳ I đối với các địa phương.

Trong khi chưa phát hành được trái phiếu Chính phủ, NHCSXH chủ động cân đối và sử dụng từ nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của một số chương trình khác để cho học sinh, sinh viên vay. Sau khi được bổ sung nguồn vốn cho vay hoặc phát hành được trái phiếu sẽ hoàn trả vốn tạm ứng. Tính đến cuối năm 2009, gần 1,7 triệu học sinh, sinh viên đã được vay vốn từ Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Mức vay hiện là 860 nghìn đồng/một sinh viên/tháng. Năm học 2009 – 2010, NHCSXH đã ký hợp tác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam để thực hiện tổ chức cho vay và giải ngân thông qua hệ thống thẻ Lập nghiệp thẻ được cấp miễn phí.
Theo Nhandan