Thứ hai,  05/12/2022

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu: Thực hiện nghiêm quy chế xử lý chất thải y tế độc hại

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Dung vừa có công văn gửi giám đốc các bệnh viện công lập, ngoài công lập, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa tư nhân; trưởng phòng y tế các quận, huyện, thị xã; người đứng đầu phòng khám chuyên khoa phụ sản - KHHGĐ tư nhân về việc thực hiện quy chế bệnh viện và quy chế xử lý chất thải y tế độc hại. Theo đó, để thực hiện tốt quy chế chất thải y tế về xử lý mô, cơ quan, bộ phận cơ thể thai nhi, rau thai, bào thai trong nạo hút thai, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải xử lý theo điểm d, khoản 1, Điều 6, Chương II trong Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30-11-2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thủ trưởng các đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền nếu có sai phạm trong lĩnh vực này ở đơn vị...

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Dung vừa có công văn gửi giám đốc các bệnh viện công lập, ngoài công lập, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa tư nhân; trưởng phòng y tế các quận, huyện, thị xã; người đứng đầu phòng khám chuyên khoa phụ sản – KHHGĐ tư nhân về việc thực hiện quy chế bệnh viện và quy chế xử lý chất thải y tế độc hại.

Theo đó, để thực hiện tốt quy chế chất thải y tế về xử lý mô, cơ quan, bộ phận cơ thể thai nhi, rau thai, bào thai trong nạo hút thai, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải xử lý theo điểm d, khoản 1, Điều 6, Chương II trong Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30-11-2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thủ trưởng các đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan có thẩm quyền nếu có sai phạm trong lĩnh vực này ở đơn vị mình.

Theo Website Dangcongsan