Thứ bảy,  03/12/2022

Thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng giáo dục

Ngày 11-5, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng ký túc xá (KTX), nhà công vụ giáo viên và bệnh viện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009 - 2010. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn 2009 - 2010, cả nước có 94 dự án nhà ở sinh viên được phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tại 28 tỉnh, thành phố với tổng nguồn vốn 5.500 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân hiện triển khai khá tốt. Dự kiến vào dịp khai giảng năm học 2010 - 2011 sẽ có khoảng 126 khối nhà KTX hoàn thành, đáp ứng chỗ ở mới khoảng 180 nghìn sinh viên.Đến hết năm 2010 sẽ có thêm 25 khối nhà, đáp ứng chỗ ở cho 72 nghìn sinh viên, năm 2011 sẽ có 97 khối nhà đưa vào sử dụng. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng mới 200 nghìn chỗ ở với tổng số vốn 8.000 tỷ đồng được huy động bằng nguồn trái phiếu Chính phủ. Do các địa phương chủ động huy động nguồn vốn đối ứng nên đã có thể giảm suất...

Ngày 11-5, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng ký túc xá (KTX), nhà công vụ giáo viên và bệnh viện bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009 – 2010. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong giai đoạn 2009 – 2010, cả nước có 94 dự án nhà ở sinh viên được phân bổ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ tại 28 tỉnh, thành phố với tổng nguồn vốn 5.500 tỷ đồng. Tiến độ giải ngân hiện triển khai khá tốt. Dự kiến vào dịp khai giảng năm học 2010 – 2011 sẽ có khoảng 126 khối nhà KTX hoàn thành, đáp ứng chỗ ở mới khoảng 180 nghìn sinh viên.

Đến hết năm 2010 sẽ có thêm 25 khối nhà, đáp ứng chỗ ở cho 72 nghìn sinh viên, năm 2011 sẽ có 97 khối nhà đưa vào sử dụng. Mục tiêu đến năm 2020 sẽ xây dựng mới 200 nghìn chỗ ở với tổng số vốn 8.000 tỷ đồng được huy động bằng nguồn trái phiếu Chính phủ. Do các địa phương chủ động huy động nguồn vốn đối ứng nên đã có thể giảm suất đầu tư trên mỗi sinh viên (dự kiến 40 triệu đồng/sinh viên, nay điều chỉnh còn 25 đến 27 triệu đồng/sinh viên), vì vậy khả năng có thể đáp ứng được khoảng 330 nghìn chỗ ở, vượt hơn 100 nghìn chỗ ở so với chỉ tiêu Chính phủ đã đề ra. Phó Thủ tướng yêu cầu kịp thời cấp vốn cho các địa phương giải ngân tốt (khả năng chắc chắn giải ngân hết trong năm 2010) và sẽ có phương án bổ sung vốn. Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp tục hướng dẫn các địa phương nếu gặp vướng mắc về thủ tục và cơ chế, trực tiếp giám sát và báo cáo tiến độ các dự án để xử lý kịp thời. Mục tiêu là đến quý II – 2011 sẽ hoàn thành cả 94 dự án
Theo Nhandan