Thứ hai,  05/12/2022

Xây dựng chính sách ưu đãi hỗ trợ học sinh, sinh viên các huyện nghèo

Trong hai ngày 12 và 13-5, tại Thanh Hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo xây dựng chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.Tham gia hội thảo có đại diện nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước, các sở, phòng GD-ĐT của 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.Tại hội thảo, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong chính sách hỗ trợ hiện hành mà học sinh đang được hưởng, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp, khả thi về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, nguồn kinh phí cũng như việc tổ chức thực hiện chính sách, bảo đảm chính sách phải phù hợp thực tiễn từng vùng, miền.Sau hội thảo này, Bộ GD-ĐT tập hợp ý kiến, phối hợp các đơn vị liên quan để...

Trong hai ngày 12 và 13-5, tại Thanh Hóa, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc của Quốc hội, Ngân hàng Chính sách xã hội và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo xây dựng chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Tham gia hội thảo có đại diện nhiều trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trong cả nước, các sở, phòng GD-ĐT của 62 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Tại hội thảo, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong chính sách hỗ trợ hiện hành mà học sinh đang được hưởng, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp phù hợp, khả thi về phạm vi, đối tượng, mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, nguồn kinh phí cũng như việc tổ chức thực hiện chính sách, bảo đảm chính sách phải phù hợp thực tiễn từng vùng, miền.

Sau hội thảo này, Bộ GD-ĐT tập hợp ý kiến, phối hợp các đơn vị liên quan để sớm xây dựng và ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên các huyện nghèo.
Theo Nhandan