Thứ ba,  29/11/2022

Các loại máy tính cầm tay được mang vào phòng thi

Ngày 13-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010.Về nguyên tắc các máy tính cầm tay được phép đem vào phòng thi là các máy tính: Không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại,...); không có thẻ nhớ cắm thêm vào. Cụ thể các loại máy tính gồm: Máy tính Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500ES, FX 500VN Plus, FX 570 MS, FX 570 ES; máy tính VietNam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 570 RS, VN 570 ES; máy tính VinaCal 500MS, Vinacal 570MS; máy tính Sharp EL 124A, EL250S, EL506W, EL509WM; máy tính Canon FC 45S, LS 153TS, F710, F720 và các máy tính tương...

Ngày 13-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010.

Về nguyên tắc các máy tính cầm tay được phép đem vào phòng thi là các máy tính: Không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại,…); không có thẻ nhớ cắm thêm vào. Cụ thể các loại máy tính gồm: Máy tính Casio FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500ES, FX 500VN Plus, FX 570 MS, FX 570 ES; máy tính VietNam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 570 RS, VN 570 ES; máy tính VinaCal 500MS, Vinacal 570MS; máy tính Sharp EL 124A, EL250S, EL506W, EL509WM; máy tính Canon FC 45S, LS 153TS, F710, F720 và các máy tính tương đương.
Theo Nhandan