Thứ tư,  07/12/2022

Ngày hội phỏng vấn thử – thành công thật

Ngày 15-5, Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức "Ngày hội phỏng vấn thử - thành công thật" lần thứ hai năm 2010. Ban tổ chức tiếp nhận 600 bộ hồ sơ xin việc của sinh viên các trường cao đẳng, đại học và sinh viên đã tốt nghiệp, trong đó hơn 430 hồ sơ đạt yêu cầu đã chuyển tới các doanh nghiệp.Qua chương trình phỏng vấn, sinh viên được các chuyên gia nhân sự tư vấn, đóng góp ý kiến hoàn thiện hồ sơ và kỹ năng trả lời phỏng vấn khi xin việc. 300 sinh viên có kỹ năng trả lời phỏng vấn tốt nhất sẽ được trao tặng học bổng Anh ngữ học tại Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (mỗi suất trị giá hai triệu đồng).* Trung tâm tổ chức trao 12 suất học bổng "Hành trình vượt nghịch cảnh" (đợt 1) tặng học sinh, sinh viên học tập trên địa bàn thành phố, vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn học tập khá, giỏi (mỗi suất trị giá hai triệu...

Ngày 15-5, Trung tâm hỗ trợ sinh viên TP Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội phỏng vấn thử – thành công thật” lần thứ hai năm 2010. Ban tổ chức tiếp nhận 600 bộ hồ sơ xin việc của sinh viên các trường cao đẳng, đại học và sinh viên đã tốt nghiệp, trong đó hơn 430 hồ sơ đạt yêu cầu đã chuyển tới các doanh nghiệp.

Qua chương trình phỏng vấn, sinh viên được các chuyên gia nhân sự tư vấn, đóng góp ý kiến hoàn thiện hồ sơ và kỹ năng trả lời phỏng vấn khi xin việc. 300 sinh viên có kỹ năng trả lời phỏng vấn tốt nhất sẽ được trao tặng học bổng Anh ngữ học tại Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh (mỗi suất trị giá hai triệu đồng).

* Trung tâm tổ chức trao 12 suất học bổng “Hành trình vượt nghịch cảnh” (đợt 1) tặng học sinh, sinh viên học tập trên địa bàn thành phố, vượt qua hoàn cảnh gia đình khó khăn học tập khá, giỏi (mỗi suất trị giá hai triệu đồng).
Theo Nhandan