Thứ hai,  05/12/2022

Lần đầu tiên mở lớp tập huấn tiếng Việt tại Campuchia

Ông Vũ Bình, trưởng đoàn công tác thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Từ ngày 10-5 đến 16-5 đoàn đã tiến hành những bước triển khai đầu tiên trong Dự án thí điểm “Đẩy mạnh công tác tiếng Việt đối với cộng đồng người Việt Nam ở ngoài năm 2010” tại Campuchia”.“Công tác Tiếng Việt” bao gồm các nội dung và loại hình hoạt động liên quan đến dạy và học tiếng Việt, tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập và sử dụng tiếng Việt cũng như tạo không gian văn hóa-tiếng Việt, đồng thời góp phần giúp bà con cũng như người dân sở tại hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam. Trong thời gian 6 ngày, Đoàn đã làm việc với tổ công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và triển khai lớp tập huấn một số nội dung của công tác tiếng Việt trong đó có phương pháp dạy học tiếng Việt mới và công tác cộng đồng cho khoảng 35 cán bộ hội đoàn và giáo viên dạy tiếng Việt.Đoàn công tác cũng đã làm việc với 8...

Ông Vũ Bình, trưởng đoàn công tác thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Từ ngày 10-5 đến 16-5 đoàn đã tiến hành những bước triển khai đầu tiên trong Dự án thí điểm “Đẩy mạnh công tác tiếng Việt đối với cộng đồng người Việt Nam ở ngoài năm 2010” tại Campuchia”.

“Công tác Tiếng Việt” bao gồm các nội dung và loại hình hoạt động liên quan đến dạy và học tiếng Việt, tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập và sử dụng tiếng Việt cũng như tạo không gian văn hóa-tiếng Việt, đồng thời góp phần giúp bà con cũng như người dân sở tại hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam.

Trong thời gian 6 ngày, Đoàn đã làm việc với tổ công tác cộng đồng của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và triển khai lớp tập huấn một số nội dung của công tác tiếng Việt trong đó có phương pháp dạy học tiếng Việt mới và công tác cộng đồng cho khoảng 35 cán bộ hội đoàn và giáo viên dạy tiếng Việt.

Đoàn công tác cũng đã làm việc với 8 trường, lớp và cơ sở dạy tiếng Việt tại Phnom Penh và tỉnh Kandal, lớp học tình nguyện miễn phí… Bên cạnh đó đoàn cũng giành nhiều thời gian tiến hành phỏng vấn học sinh và phụ huynh, cán bộ đoàn và giáo viên dạy tiếng Việt để nắm bắt tình hình thực tiễn và nguyện vọng của họ trong công tác dạy và học tiếng Việt…

Ông Vũ Bình cho biết: Chúng tôi thật sự xúc động trước sự nhiệt tình học hỏi tiếng mẹ đẻ của cộng đồng bà con Việt kiều tại Campuchia cho dù điều kiện học tập còn sơ sài và thiếu thốn. Các thầy cô, cán bộ tham gia công tác tiếng Việt tại địa bàn đều bày tỏ mong muốn có những hỗ trợ về phương hướng cũng như cách thức tổ chức lớp học nhằm duy trì hoạt động lâu dài để các em học sinh ngày càng yêu quý và gắn bó với tiếng Việt hơn nữa.

Kết thúc khoá tập huấn, ông Phạm Văn Thông, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Campuchia bày tỏ: Đây là lần đầu tiên tại Campuchia có khóa tập huấn cho cán bộ hội đoàn và giáo viên dạy tiếng Việt. Những người được tham gia khoá tập huấn rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam, của Ủy ban và Đại sứ quán. Hoạt động này không chỉ động viên mạnh mẽ đối với hội viên và kiều bào định cư tại Campuchia mà còn đem lại cho chúng tôi những nhận thức mới, có giá trị thực tiễn lớn trong công tác hội cũng như trong việc dạy và học tiếng Việt hiện nay.
Dự án là kết quả lao động của nhóm cán bộ chuyên trách của Ủy ban và một số chuyên gia ngôn ngữ, giáo dục hàng đầu của Việt Nam trong hai năm với nhiều hội thảo khoa học và chuyên đề và được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thí điếm tại 6 nước: Camphuchia, Lào, Nga, Séc, Mỹ và Canada.

Mục tiêu của Dự án là đánh giá về tình hình cộng đồng, nhu cầu học tiếng Việt, thực tiễn dạy, học và các hoạt động liên quan đến hoạt động dạy, học, phát triển hội đoàn liên quan đến tiếng Việt; Tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ hội đoàn và đội ngũ giáo viên về công tác tiếng Việt nhằm nâng cao nhận thức, năng lực cho các cán bộ, giáo viên dạy tiếng Việt và cung cấp một số kỹ năng về công tác cộng đồng.

Việc triển khai Dự án thí điểm sẽ làm cơ sở cho việc hoàn thiện Đề án công tác “Đẩy mạnh công tác tiếng Việt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài từ nay đến 2020”, kết hợp với việc đánh giá các hoạt động hỗ trợ mà Nhà nước ta đang tiến hành nhằm hỗ trợ đồng bào ở xa Tổ quốc giữ gìn ngôn ngữ của cội nguồn.
Theo Nhandan