Chủ nhật,  10/12/2023

Ðưa việc không hút thuốc lá vào tiêu chuẩn thi đua

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31-5, toàn ngành sẽ thực hiện việc không hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, giáo viên.Các hành lang, lớp học, phòng họp, phòng làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phải treo biển hoặc biểu tượng "cấm hút thuốc lá". Thực hiện nghiêm quy định xử phạt các hành vi hút thuốc lá, thuốc lào ở nơi có quy định biển cấm. Bộ GD và ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cho biết, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31-5, toàn ngành sẽ thực hiện việc không hút thuốc lá tại nơi làm việc và nơi công cộng vào tiêu chuẩn thi đua của cán bộ, giáo viên.

Các hành lang, lớp học, phòng họp, phòng làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phải treo biển hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá”. Thực hiện nghiêm quy định xử phạt các hành vi hút thuốc lá, thuốc lào ở nơi có quy định biển cấm. Bộ GD và ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá…
Theo Nhandan