Thứ hai,  25/09/2023

Năm học 2010-2011, học phí cao nhất bậc đại học trường công lập là 340 nghìn đồng/tháng

Theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 14-5, có hiệu lực từ ngày 01-7-2010, năm học 2010-2011, mức học phí cao nhất đối với bậc đào tạo đại học tại trường công lập là 340 nghìn đồng/sinh viên/tháng; đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập, cao nhất là 200 nghìn/học sinh/tháng.Cụ thể, Nghị định 49 quy định mức trần học phí mức trần học phí đối với đào tạo trình độ đại học tại trường công lập theo nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà từ năm học 2010-2011 đến năm học 2-14-2015 như sau:Nhóm ngànhNăm học 2010-2011Năm học 2011-2012Năm học 2012-2013Năm học 2013-2014Năm học 2014-2015Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản290355420485550Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch310395480565650Y dược340455570685800(Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/sinh viên)* Mức trần học phí đối với trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014- 2015 được xác định theo hệ số điều chỉnh như sau:Trình độ đào tạoHệ số so với đại...

Theo quy định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 14-5, có hiệu lực từ ngày 01-7-2010, năm học 2010-2011, mức học phí cao nhất đối với bậc đào tạo đại học tại trường công lập là 340 nghìn đồng/sinh viên/tháng; đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập, cao nhất là 200 nghìn/học sinh/tháng.

Cụ thể, Nghị định 49 quy định mức trần học phí mức trần học phí đối với đào tạo trình độ đại học tại trường công lập theo nhóm ngành đào tạo chương trình đại trà từ năm học 2010-2011 đến năm học 2-14-2015 như sau:
Nhóm ngành Năm học 2010-2011 Năm học 2011-2012 Năm học 2012-2013 Năm học 2013-2014 Năm học 2014-2015
Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản
290
355
420
485
550
Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch
310
395
480
565
650
Y dược 340 455 570 685 800

(Đơn vị tính: nghìn đồng/tháng/sinh viên)

* Mức trần học phí đối với trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014- 2015 được xác định theo hệ số điều chỉnh như sau:
Trình độ đào tạo Hệ số so với đại học
Trung cấp chuyên nghiệp 0,7
Cao đẳng 0,8
Đại học 1
Đào tạo thạc sĩ 1,5
Đào tạo tiến sĩ 2,5

* Khung học phí của giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2010-2011:
Vùng Năm học 2010-2011
Thành thị Từ 40.000 đến 200.000 đồng/tháng/học sinh
Nông thôn Từ 20.000 đến 80.000 đồng/tháng/học sinh
Miền núi Từ 5.000 đến 40.000 đồng/tháng/học sinh

Chính phủ cũng quy định từ năm học 2011-2012 trở đi, học phí sẽ được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hằng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khung học phí nói trên và chỉ số giá tiêu dùng hằng năm sẽ quy định mức học phí cụ thể, phù hợp với thực tế của các vùng ở địa phương mình.

Đối với các chương trình chất lượng cao, Nghị định quy định các trường mầm non, phổ thông công lập thực hiện chương trình chất lượng cao được chủ động xây dựng mức học phí tương xứng để trang trải chi phí đào tạo, trình UBND cấp tỉnh cho phép đồng thời phải thực hiện Quy chế công khai do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Theo Nhandan