Thứ hai,  05/12/2022

Tiếp tục quyên góp sách giáo khoa cũ cho học sinh khó khăn

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa hôm nay có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu tiếp tục triển khai cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng và mua bán sách giáo khoa cũ để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.Từ nhiều năm qua, các sở giáo dục và đào tạo đã làm tốt việc quyên góp, chuyển tặng và mua bán sách giáo khoa cũ vào dịp kết thúc năm học cũ, chuẩn bị bước vào năm học mới để giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ sách đến trường. Cuộc vận động đã được dư luận xã hội đánh giá cao và nhiệt tình ủng hộ.Năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu không để học sinh phải bỏ học vì thiếu sách giáo khoa, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn nghèo. Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai cuộc vận động...

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa hôm nay có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo yêu cầu tiếp tục triển khai cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng và mua bán sách giáo khoa cũ để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.

Từ nhiều năm qua, các sở giáo dục và đào tạo đã làm tốt việc quyên góp, chuyển tặng và mua bán sách giáo khoa cũ vào dịp kết thúc năm học cũ, chuẩn bị bước vào năm học mới để giúp các em học sinh vùng sâu, vùng xa và những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có đủ sách đến trường. Cuộc vận động đã được dư luận xã hội đánh giá cao và nhiệt tình ủng hộ.

Năm học 2010-2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu không để học sinh phải bỏ học vì thiếu sách giáo khoa, đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn nghèo. Bộ đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai cuộc vận động quyên góp, chuyển tặng và mua bán sách giáo khoa cũ ở tất cả các cơ sở giáo dục tại các địa phương.

* Từ năm học 2008-2009, ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai cuộc vận động quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tính đến đầu năm 2010, ngành đã quyên góp được 25 tỷ đồng và bốn tấn quần áo ấm, 36 nghìn bộ quần áo dài cho nữ sinh, hơn 500 nghìn quần áo các loại và hơn 22 nghìn hiện vật khác. Cuộc vận động đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng giáo dục.
Theo Nhandan