Thứ bảy,  03/12/2022

Thêm ba triệu USD giúp học sinh trung học nghèo

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay 24-5 đã thông qua khoản tài trợ trị giá 3 triệu USD cho đề án nâng cao tiếp cận giáo dục trung học cho học sinh nghèo ở Việt Nam.Khoảng 7500 học sinh ở 11 tỉnh, trong đó có ba tỉnh miền núi phía Bắc và tám tỉnh vùng duyên hải miền Trung và giáp dãy núi Trường Sơn, sẽ được hưởng lợi từ dự án này.Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo đánh giá: “Việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra đối với lĩnh vực giáo dục là đổi mới ở Việt Nam”. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc của WB tại Việt Nam cho biết, đây là một trong những dự án đầu tiên áp dụng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra đối với lĩnh vực giáo dục và dự án sẽ góp phần vào mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông trong giai đoạn 2015-2020.Trong 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực giáo dục, gần hoàn thành phổ cập tiểu...

Ngân hàng Thế giới (WB) hôm nay 24-5 đã thông qua khoản tài trợ trị giá 3 triệu USD cho đề án nâng cao tiếp cận giáo dục trung học cho học sinh nghèo ở Việt Nam.

Khoảng 7500 học sinh ở 11 tỉnh, trong đó có ba tỉnh miền núi phía Bắc và tám tỉnh vùng duyên hải miền Trung và giáp dãy núi Trường Sơn, sẽ được hưởng lợi từ dự án này.

Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo đánh giá: “Việc áp dụng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra đối với lĩnh vực giáo dục là đổi mới ở Việt Nam”. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc của WB tại Việt Nam cho biết, đây là một trong những dự án đầu tiên áp dụng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra đối với lĩnh vực giáo dục và dự án sẽ góp phần vào mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là phổ cập giáo dục bậc trung học phổ thông trong giai đoạn 2015-2020.

Trong 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực giáo dục, gần hoàn thành phổ cập tiểu học và trung học cơ sở. Tỷ lệ học sinh đăng ký nhập học bậc trung học phổ thông lên tới khoảng 50%, nhưng chưa có đủ chỗ cho tất cả các học sinh muốn đi học. Tỷ lệ được tiếp cận giáo dục bậc trung học còn khác nhau đáng kể giữa các vùng và tỷ lệ này thấp hơn đối với học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số và học sinh từ các hộ gia đình có thu nhập thấp. Tỷ lệ bỏ học ở các nhóm học sinh này cũng còn ở mức cao, thường là do học sinh không đủ khả năng nộp học phí hoặc cần phải đi làm để phụ giúp gia đình.

Số tiền này sẽ trợ cấp cho các suất học tại các trường trung học phổ thông cho những học sinh đã tốt nghiệp trung học sở sở và không có điều kiện trang trải học phí. Điều này sẽ giúp giảm tỷ lệ bỏ học và nâng cao tỷ lệ tốt nghiệp cho học sinh nghèo. Các trường tham gia vào chương trình này bao gồm cả các trường tư nhân và các trường bán côngthuộc sở hữu của nhà nước nhưng hoạt động độc lập. Các trường tham gia sẽ được tiếp nhận trợ cấp sau khi đã có bằng chứng cho thấy họ đã mang lại dịch vụ giáo dục thỏa đáng cho học sinh nghèo được minh chứng bằng việc đến lớp và lên lớp của các em.
Theo Nhandan