Thứ ba,  29/11/2022

Phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 28-5, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức cuộc Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 7, với chủ đề "PCTN trong lĩnh vực giáo dục".Tại cuộc đối thoại, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao những sáng kiến, kinh nghiệm tốt trong PCTN nói chung và lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng được thực thi thời gian qua, trong đó một số giải pháp bước đầu phát huy hiệu quả, như cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... Tuy nhiên, công tác PCTN trong lĩnh vực giáo dục còn nhiều hạn chế. Một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã gây hậu quả xấu về nhiều mặt, ảnh hưởng đến uy tín của các nhà giáo và những cán bộ quản lý giáo dục. Các đại biểu đề xuất...

Ngày 28-5, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức cuộc Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 7, với chủ đề “PCTN trong lĩnh vực giáo dục”.

Tại cuộc đối thoại, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao những sáng kiến, kinh nghiệm tốt trong PCTN nói chung và lĩnh vực giáo dục và đào tạo nói riêng được thực thi thời gian qua, trong đó một số giải pháp bước đầu phát huy hiệu quả, như cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Tuy nhiên, công tác PCTN trong lĩnh vực giáo dục còn nhiều hạn chế. Một số vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã gây hậu quả xấu về nhiều mặt, ảnh hưởng đến uy tín của các nhà giáo và những cán bộ quản lý giáo dục.


Các đại biểu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác PCTN trong lĩnh vực giáo dục thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng tính minh bạch; giảm cơ hội dẫn đến tham nhũng; xét xử nghiêm minh đối với người vi phạm; kêu gọi sự tham gia tích cực hơn nữa của xã hội, giới truyền thông trong việc giám sát và nâng cao nhận thức về PCTN.

Theo Nhandan