Thứ tư,  07/12/2022

Tựu trường sớm nhất vào ngày 1-8

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về khung thời gian năm học 2010 - 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo quyết định, kế hoạch năm học 2010 - 2011 phải bảo đảm đối với bậc học tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (kỳ một ít nhất 18 tuần, kỳ hai ít nhất 17 tuần); đối với bậc học THCS và THPT có ít nhất 37 tuần thực học (kỳ một ít nhất 19 tuần, kỳ hai ít nhất 18 tuần). Riêng giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học chia đều cho hai kỳ học. Các cơ sở giáo dục tựu trường sớm nhất vào ngày 1-8 và muộn nhất vào ngày 28-8. Ngoài ra, các trường có thể khai giảng sau ngày tựu trường hoặc vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31-5-2011. Riêng với học sinh học hết chương trình THPT sẽ thi tốt nghiệp vào ngày 2, 3 và 4-6-2011. Quyết định về khung thời gian năm học cũng quy định...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định về khung thời gian năm học 2010 – 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo quyết định, kế hoạch năm học 2010 – 2011 phải bảo đảm đối với bậc học tiểu học có ít nhất 35 tuần thực học (kỳ một ít nhất 18 tuần, kỳ hai ít nhất 17 tuần); đối với bậc học THCS và THPT có ít nhất 37 tuần thực học (kỳ một ít nhất 19 tuần, kỳ hai ít nhất 18 tuần). Riêng giáo dục thường xuyên (bổ túc THCS và THPT) có ít nhất 32 tuần thực học chia đều cho hai kỳ học. Các cơ sở giáo dục tựu trường sớm nhất vào ngày 1-8 và muộn nhất vào ngày 28-8.

Ngoài ra, các trường có thể khai giảng sau ngày tựu trường hoặc vào ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và kết thúc năm học muộn nhất vào ngày 31-5-2011. Riêng với học sinh học hết chương trình THPT sẽ thi tốt nghiệp vào ngày 2, 3 và 4-6-2011. Quyết định về khung thời gian năm học cũng quy định trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai thì Giám đốc Sở GD và ĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học và bố trí học bù.

Theo Nhandan