Thứ tư,  01/02/2023

Ngành giáo dục Hải Phòng bắt đầu sử dụng chữ ký số

Ngày 1-6, Sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng đã chính thức đưa hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng vào sử dụng theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và Nghị định 26/CP của Chính phủ.Đây là hoạt động nhằm bảo đảm tính pháp lý của những văn bản dữ liệu điện tử trong việc trao đổi các văn bản hành chính qua mạng Internet.Từ năm 2000, Sở GD-ĐT Hải Phòng - đơn vị đầu tiên trong ngành GD-ĐT cả nước có trang thông tin điện tử (Website) riêng để cung cấp các thông tin về hoạt động của ngành. Năm 2002, văn bản nội bộ của ngành được lưu chuyển qua hệ thống thư điện tử. Tháng 5-2009, ngành triển khai hệ thống Văn phòng điện tử S-Office trên mạng Internet để quản lý và lưu chuyển các văn bản hành chính của ngành tới các đơn vị trực thuộc dưới hình thức văn bản điện tử, rút ngắn thời gian chuyển văn bản từ ba ngày xuống còn ba phút.Đến nay, Văn phòng điện tử của ngành đã lưu trữ và chuyển phát hơn 6000 đầu văn bản, tiết kiệm về...

Ngày 1-6, Sở Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) Hải Phòng đã chính thức đưa hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng vào sử dụng theo quy định của Luật Giao dịch điện tử và Nghị định 26/CP của Chính phủ.

Đây là hoạt động nhằm bảo đảm tính pháp lý của những văn bản dữ liệu điện tử trong việc trao đổi các văn bản hành chính qua mạng Internet.

Từ năm 2000, Sở GD-ĐT Hải Phòng – đơn vị đầu tiên trong ngành GD-ĐT cả nước có trang thông tin điện tử (Website) riêng để cung cấp các thông tin về hoạt động của ngành. Năm 2002, văn bản nội bộ của ngành được lưu chuyển qua hệ thống thư điện tử. Tháng 5-2009, ngành triển khai hệ thống Văn phòng điện tử S-Office trên mạng Internet để quản lý và lưu chuyển các văn bản hành chính của ngành tới các đơn vị trực thuộc dưới hình thức văn bản điện tử, rút ngắn thời gian chuyển văn bản từ ba ngày xuống còn ba phút.

Đến nay, Văn phòng điện tử của ngành đã lưu trữ và chuyển phát hơn 6000 đầu văn bản, tiết kiệm về thời gian và hàng trăm triệu đồng cho việc in ấn và cước phí chuyển phát.
Theo Nhandan