Thứ sáu,  01/03/2024

Đề thi, đáp án môn Lịch sử đáp ứng các yêu cầu của Quy chế thi tốt nghiệp THPT

PGS, TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định đề thi và đáp án môn Lịch sử có nội dung nằm trong chương trình và sách giáo khoa hiện hành, đáp ứng các yêu cầu của đề thi theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT.Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án, hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT 2010, có ý kiến cho rằng, một số nội dung đáp án môn Lịch sử không có trong chuẩn kiến thức, kỹ năng. So sánh nội dung trong đề thi, hướng dẫn chấm môn Lịch sử với chương trình và sách giáo khoa Lịch sử lớp 12 trung học phổ thông, đồng thời tham khảo ý kiến một số cán bộ chuyên môn, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến sau:Thứ nhất, đề thi và đáp án môn Lịch sử có nội dung nằm trong chương trình trung học phổ thông và sách giáo khoa hiện hành.Thứ hai “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng” là tài liệu để hướng dẫn giáo viên dạy đúng trọng tâm, trong đó nêu những nội...

PGS, TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục khẳng định đề thi và đáp án môn Lịch sử có nội dung nằm trong chương trình và sách giáo khoa hiện hành, đáp ứng các yêu cầu của đề thi theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án, hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp THPT 2010, có ý kiến cho rằng, một số nội dung đáp án môn Lịch sử không có trong chuẩn kiến thức, kỹ năng. So sánh nội dung trong đề thi, hướng dẫn chấm môn Lịch sử với chương trình và sách giáo khoa Lịch sử lớp 12 trung học phổ thông, đồng thời tham khảo ý kiến một số cán bộ chuyên môn, Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến sau:

Thứ nhất, đề thi và đáp án môn Lịch sử có nội dung nằm trong chương trình trung học phổ thông và sách giáo khoa hiện hành.

Thứ hai “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng” là tài liệu để hướng dẫn giáo viên dạy đúng trọng tâm, trong đó nêu những nội dung cơ bản nhất yêu cầu học sinh phải nắm được và với kiến thức, kỹ năng đó học sinh có thể đỗ tốt nghiệp, không đặt ra yêu cầu với học sinh khá, giỏi.

Cụ thể, theo tài liệu “Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng”. Trang 10. Mục 3.3. Yêu cầu đối với giáo viên; khoản b có viết: “… Bám sát Chuẩn kiến thức, kỹ năng để thiết kế bài giảng, với mục tiêu là đạt được các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng, dạy không quá tải và không quá lệ thuộc hoàn toàn vào SGK. Việc khai thác sâu kiến thức, kỹ năng phải phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh.”

Như vậy, đề thi môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua đáp ứng các yêu cầu của đề thi theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT.
Theo Nhandan