Thứ ba,  30/05/2023

Hà Nội: Giảm nửa học phí cho học sinh cận nghèo

Ngày 9/6, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết liên Sở GD&ĐT, LĐTB&XH đã có hướng dẫn thực hiện việc giảm 50% học phí năm học 2010 – 2011 cho các học sinh thuộc hộ cận nghèo của thành phố Hà Nội.Đối tượng được giảm học phí là các em học sinh thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm: Nhà trẻ, mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm GDTX, các trường Bổ túc văn hoá, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp dạy nghề và các cơ sở đào tạo thuộc Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH do thành phố quản lý gồm: các trường dạy nghề, các trường cao đẳng vàtrung học chuyên nghiệp.Học sinh thuộc hộ cận nghèo làm đơn (theo mẫu) và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận trên cơ sở danh sách hộ cận nghèo đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Đơn nộp cho nhà trường nơi đang theo học để làm cơ sở xét giảm học phí.UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm căn cứ danh sách hộ cận nghèo đã...

Ngày 9/6, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết liên Sở GD&ĐT, LĐTB&XH đã có hướng dẫn thực hiện việc giảm 50% học phí năm học 2010 – 2011 cho các học sinh thuộc hộ cận nghèo của thành phố Hà Nội.

Đối tượng được giảm học phí là các em học sinh thuộc hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm: Nhà trẻ, mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm GDTX, các trường Bổ túc văn hoá, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp dạy nghề và các cơ sở đào tạo thuộc Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH do thành phố quản lý gồm: các trường dạy nghề, các trường cao đẳng vàtrung học chuyên nghiệp.

Học sinh thuộc hộ cận nghèo làm đơn (theo mẫu) và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận trên cơ sở danh sách hộ cận nghèo đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Đơn nộp cho nhà trường nơi đang theo học để làm cơ sở xét giảm học phí.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm căn cứ danh sách hộ cận nghèo đã được phê duyệt, xác nhận vào đơn cho học sinh thuộc hộ cận nghèo để các cơ sở giáo dục xét giảm học phí theo quy định.

Phòng Lao động TB&XH phải rà soát, kiểm tra, tổng hợp danh sách hộ cận nghèo trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt hàng năm để UBND xã, phường, thị trấn làm cơ sở xác nhận.

Các phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào đơn đề nghị của học sinh các trường thực hiện giảm học phí cho học sinh.

Sở GD&ĐT xây dựng cơ chế hỗ trợ các trường có học sinh hộ cận nghèo báo cáo UBND thành phố Hà Nội có phương án giải quyết.

Theo quy định tại Quyết định số 1592/QĐ-UBND ngày 07/4/2009 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 – 2013, cụ thể là: Khu vực thành phố: thu nhập bình quân trên 500.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng; Khu vực nông thôn: thu nhập bình quân trên 330.000 đồng đến 430.000 đồng/người/tháng.

Theo Vnmedia