Chủ nhật,  28/05/2023

Hà Nội: Năm học 2010- 2011, con em hộ cận nghèo được giảm học phí 50%

Từ năm học tới, những học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các sơ sở đào tạo của Hà Nội mà gia đình có mức thu nhập thuộc diện cận nghèo được giảm 50% mức học phí quy định hiện hành của thành phố. Theo văn bản hướng dẫn Quy trình, thủ tục thực hiện chính sách giảm học phí đối với học sinh hộ cận nghèo của liên sở Lao động- Thương bình và Xã hội – Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, những hộ cận nghèo được hiểu như sau: Ở khu vực thành phố: thu nhập bình quân trên 500.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng; Ở khu vực nông thôn: thu nhập bình quân trên 330.00 đồng đến 430.000 đồng/người/tháng.Những học sinh là con em các hộ dân trên sẽ được ưu tiên giảm 50% mức học phí quy định hiện hành của thành phố. Cụ thể là những học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm: nhà trẻ, mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm GDTX,...

Từ năm học tới, những học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các sơ sở đào tạo của Hà Nội mà gia đình có mức thu nhập thuộc diện cận nghèo được giảm 50% mức học phí quy định hiện hành của thành phố.

Theo văn bản hướng dẫn Quy trình, thủ tục thực hiện chính sách giảm học phí đối với học sinh hộ cận nghèo của liên sở Lao động- Thương bình và Xã hội – Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, những hộ cận nghèo được hiểu như sau: Ở khu vực thành phố: thu nhập bình quân trên 500.000 đồng đến 650.000 đồng/người/tháng; Ở khu vực nông thôn: thu nhập bình quân trên 330.00 đồng đến 430.000 đồng/người/tháng.

Những học sinh là con em các hộ dân trên sẽ được ưu tiên giảm 50% mức học phí quy định hiện hành của thành phố. Cụ thể là những học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân gồm: nhà trẻ, mẫu giáo, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Trung tâm GDTX, các trường Bổ túc văn hoá, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp dạy nghề và các cơ sở đào tạo thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội do thành phố quản lý gồm: các trường dạy nghề, các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp.

Để được hưởng ưu đãi này, học sinh thuộc hộ cận nghèo làm đơn (theo mẫu) và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận trên cơ sở danh sách hộ cận nghèo đã được UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Đơn nộp cho nhà trường nơi đang theo học để làm cơ sở xét giảm học phí.
Theo Nhandan