Thứ bảy,  03/06/2023

Thẩm định công nhận trường chuẩn quốc gia

LSO-Ngày 9/6/2010, đoàn thẩm định, kiểm tra đánh giá công nhận trường chuẩn quốc gia tỉnh đã đến thẩm định, kiểm tra Trường tiểu học xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.Trường tiểu học xã Hoàng Văn Thụ được tách ra từ Trường PTCS Hoàng Văn Thụ từ năm 2003. Hiện nay, trường có 11 lớp, với tổng số gần 200 học sinh. Trong suốt quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh luôn nỗ lực cố gắng, có ý thức phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Cán bộ giáo viên, công nhân viên được đào tạo theo đúng chuyên ngành, đảm bảo số lượng, cũng như chất lượng giảng dạy của nhà trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư như: sân chơi, bãi tập, phòng học và các phòng chức năng, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Kết quả từ năm học 2007-2008 đến năm học 2009-2010, số học sinh khá, giỏi của nhà trường ngày càng tăng.Qua quá trình thẩm định, kiểm tra theo 5 nội dung Quyết định số 32 của...

LSO-Ngày 9/6/2010, đoàn thẩm định, kiểm tra đánh giá công nhận trường chuẩn quốc gia tỉnh đã đến thẩm định, kiểm tra Trường tiểu học xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.
Trường tiểu học xã Hoàng Văn Thụ được tách ra từ Trường PTCS Hoàng Văn Thụ từ năm 2003. Hiện nay, trường có 11 lớp, với tổng số gần 200 học sinh. Trong suốt quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh luôn nỗ lực cố gắng, có ý thức phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Cán bộ giáo viên, công nhân viên được đào tạo theo đúng chuyên ngành, đảm bảo số lượng, cũng như chất lượng giảng dạy của nhà trường. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư như: sân chơi, bãi tập, phòng học và các phòng chức năng, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Kết quả từ năm học 2007-2008 đến năm học 2009-2010, số học sinh khá, giỏi của nhà trường ngày càng tăng.
Qua quá trình thẩm định, kiểm tra theo 5 nội dung Quyết định số 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đoàn đã công nhận Trường tiểu học xã Hoàng Văn Thụ đủ tiêu chuẩn và đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 1.

Hoàng Thư