Thứ hai,  26/09/2022

Trung tâm dạy nghề huyện Lộc Bình mở lớp dạy nghề trồng nấm

LSO-Trong thời gian 35 ngày, từ ngày 25/5 đến 30/6, Trung tâm dạy nghề huyện Lộc Bình đã mở lớp dạy nghề trồng nấm tại 2 thôn Khuôn Săm và thôn Nà Thì, xã Minh Phát cho 67 học viên. Tại lớp dạy nghề, các học viên đựơc học qua những kiến thức cơ bản về công nghệ nuôi trồng nấm sò, nấm rơm, nấm hương, nấm mộc nhĩ, nấm Trà tân, nấm kim châm. Sau khi học xong lý thuyết, các học viên sẽ thực hành về công nghệ trồng nấm rơm và nấm...

LSO-Trong thời gian 35 ngày, từ ngày 25/5 đến 30/6, Trung tâm dạy nghề huyện Lộc Bình đã mở lớp dạy nghề trồng nấm tại 2 thôn Khuôn Săm và thôn Nà Thì, xã Minh Phát cho 67 học viên.
Tại lớp dạy nghề, các học viên đựơc học qua những kiến thức cơ bản về công nghệ nuôi trồng nấm sò, nấm rơm, nấm hương, nấm mộc nhĩ, nấm Trà tân, nấm kim châm. Sau khi học xong lý thuyết, các học viên sẽ thực hành về công nghệ trồng nấm rơm và nấm sò.

Trần Lương