Thứ năm,  01/06/2023

Quốc hội bỏ phiếu bầu Bộ trưởng Giáo dục

Chiều 17/6 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Quốc hội sẽ bỏ phiếu và thông qua nghị quyết về vấn đề này. Ông Phạm Vũ Luận sinh năm 1955, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế, hiện là Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT. Trước khi về Bộ GD&ĐT, từ năm 1999 đến 2004, ông là Hiệu trưởng Đại học Thương mại. Tháng 6/2004, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Tháng 12/2009, ông được phân công làm Thứ trưởng thường trực. Từ tháng 4/2010 đến nay, ông Phạm Vũ Luận đã tạm điều hành Bộ GD&ĐT sau khi ông Nguyễn Thiện Nhân xin thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.Trước khi giới thiệu nhân sự mới, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo đối với ông Nguyễn Thiện Nhân để ông tập trung vào nhiệm vụ Phó thủ tướng phụ trách văn hóa xã...

Chiều 17/6 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Phạm Vũ Luận giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Quốc hội sẽ bỏ phiếu và thông qua nghị quyết về vấn đề này.Ông Phạm Vũ Luận sinh năm 1955, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế, hiện là Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT.

Trước khi về Bộ GD&ĐT, từ năm 1999 đến 2004, ông là Hiệu trưởng Đại học Thương mại. Tháng 6/2004, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GD&ĐT. Tháng 12/2009, ông được phân công làm Thứ trưởng thường trực. Từ tháng 4/2010 đến nay, ông Phạm Vũ Luận đã tạm điều hành Bộ GD&ĐT sau khi ông Nguyễn Thiện Nhân xin thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Trước khi giới thiệu nhân sự mới, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo đối với ông Nguyễn Thiện Nhân để ông tập trung vào nhiệm vụ Phó thủ tướng phụ trách văn hóa xã hội.

Theo Vnmedia