Thứ ba,  30/05/2023

Hà Nội: Gần 84 nghìn học sinh thi tuyển vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2010-2011, Hà Nội có 83.842 thí sinh đăng ký dự tuyển vào 105 trường công lập. Ngày mai, 22-6, kỳ thi bắt đầu.Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số thí sinh dự tuyển vào 105 trường THPT công lập là 83.842 thí sinh, thi tại 169 Hội đồng coi thi với 3.543 phòng thi.Các thí sinh dự thi vào lớp chuyên phải thi thêm môn ngoại ngữ (học sinh đã được học ở cấp THCS là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật Bản) và môn chuyên. Có gần 7 nghìn thí sinh đang ký dự thi môn ngoại ngữ, tổ chức vào ngày 23-6 tại 13 Hội đồng coi thi với 292 phòng; gần 8.400 thí sinh thi các môn chuyên, tổ chức vào ngày 24-6, tại 8 Hội đồng coi thi với 363 phòng thi.Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đề thi năm nay sẽ nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9 nhằm bảo đảm phù hợp với đối tượng học sinh ở các khu vực; bên cạnh đó cũng sẽ...

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2010-2011, Hà Nội có 83.842 thí sinh đăng ký dự tuyển vào 105 trường công lập. Ngày mai, 22-6, kỳ thi bắt đầu.

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, số thí sinh dự tuyển vào 105 trường THPT công lập là 83.842 thí sinh, thi tại 169 Hội đồng coi thi với 3.543 phòng thi.

Các thí sinh dự thi vào lớp chuyên phải thi thêm môn ngoại ngữ (học sinh đã được học ở cấp THCS là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật Bản) và môn chuyên. Có gần 7 nghìn thí sinh đang ký dự thi môn ngoại ngữ, tổ chức vào ngày 23-6 tại 13 Hội đồng coi thi với 292 phòng; gần 8.400 thí sinh thi các môn chuyên, tổ chức vào ngày 24-6, tại 8 Hội đồng coi thi với 363 phòng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đề thi năm nay sẽ nằm trong chương trình THCS, chủ yếu là lớp 9 nhằm bảo đảm phù hợp với đối tượng học sinh ở các khu vực; bên cạnh đó cũng sẽ có những câu hỏi mang tính phân hóa cao để phân loại năng lực, trình độ của học sinh.

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã làm việc với các sở, ngành liên quan để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh đồng thời Sở điều động gần 13 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.
Theo Nhandan