Thứ năm,  06/10/2022

Tăng cường kỹ năng hòa nhập cho học sinh khó khăn cấp trung học cơ sở

Trong hai ngày 28 và 29-6, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tác với Tổ chức CRS và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID tổ chức Hội thảo "Mô hình giáo dục hòa nhập học sinh có khó khăn cấp trung học cơ sở". Đây là mô hình thử nghiệm đầu tiên thực hiện ở Việt Nam nhằm tăng cường cơ hội và điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh yếu kém tham gia học hòa nhập (ba đối tượng này có tên gọi chung là học sinh có khó khăn cấp trung học cơ sở). Mô hình được triển khai thí điểm tại hai tỉnh Ninh Bình và Quảng Nam. Hiện các kết quả thí điểm đang được mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Tại chín trường thí điểm đã có hơn bốn nghìn học sinh được hưởng tác động tích cực từ dự án; 13% trong số này được tăng cường hỗ trợ về học tập kỹ năng sống, kỹ năng xã hội hòa nhập; hơn 760 lượt cán bộ và giáo viên được tập huấn bồi...

Trong hai ngày 28 và 29-6, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tác với Tổ chức CRS và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ – USAID tổ chức Hội thảo “Mô hình giáo dục hòa nhập học sinh có khó khăn cấp trung học cơ sở”.

Đây là mô hình thử nghiệm đầu tiên thực hiện ở Việt Nam nhằm tăng cường cơ hội và điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh yếu kém tham gia học hòa nhập (ba đối tượng này có tên gọi chung là học sinh có khó khăn cấp trung học cơ sở). Mô hình được triển khai thí điểm tại hai tỉnh Ninh Bình và Quảng Nam. Hiện các kết quả thí điểm đang được mở rộng trên phạm vi toàn quốc. Tại chín trường thí điểm đã có hơn bốn nghìn học sinh được hưởng tác động tích cực từ dự án; 13% trong số này được tăng cường hỗ trợ về học tập kỹ năng sống, kỹ năng xã hội hòa nhập; hơn 760 lượt cán bộ và giáo viên được tập huấn bồi dưỡng về nhận thức và kỹ năng dạy học hòa nhập.

Theo Nhandan