Thứ ba,  06/06/2023

Ngành GD Hữu Lũng: Tổ chức chu đáo các hoạt động hè cho học sinh

LSO-Kỳ nghỉ hè năm học 2009-2010, ngành GD Hữu Lũng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo hoạt động hè cấp huyện chỉ đạo các địa phương tiếp nhận học sinh về nghỉ hè và tổ chức các hoạt động hè cho các cháu. Các nhà trường đã phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương tổ chức bàn giao học sinh về nghỉ hè chu đáo; phân công giáo viên tham gia tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh tại các khu dân cư.Hè năm nay, ngành đã tổ chức cho học sinh giỏi đi viếng và báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ. Đây là đợt sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa được tổ chức hằng năm của ngành GD Hữu Lũng. Song song với triển khai công tác phụ đạo học sinh yếu kém trong hè để có thể đạt “ chuẩn” trong từng môn học, các nhà trường phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt phòng tránh...

LSO-Kỳ nghỉ hè năm học 2009-2010, ngành GD Hữu Lũng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo hoạt động hè cấp huyện chỉ đạo các địa phương tiếp nhận học sinh về nghỉ hè và tổ chức các hoạt động hè cho các cháu. Các nhà trường đã phối hợp với đoàn thanh niên các địa phương tổ chức bàn giao học sinh về nghỉ hè chu đáo; phân công giáo viên tham gia tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh tại các khu dân cư.
Hè năm nay, ngành đã tổ chức cho học sinh giỏi đi viếng và báo công tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ. Đây là đợt sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa được tổ chức hằng năm của ngành GD Hữu Lũng. Song song với triển khai công tác phụ đạo học sinh yếu kém trong hè để có thể đạt “ chuẩn” trong từng môn học, các nhà trường phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích, đặc biệt phòng tránh đuối nước trong dịp hè.

MH