Thứ sáu,  02/06/2023

Ngày 8/7 thí sinh các khối B, C, D và các khối năng khiếu làm thủ tục dự thi

Theo lịch công tác tuyển sinh 2010, ngày 8-7, thí sinh các khối B, C, D và các khối năng khiếu làm thủ tục dự thi, nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi và xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi.Đợt thi thứ hai được tổ chức vào các ngày từ 8 đến 10-7. Đây là đợt thi có nhiều khối thi và môn thi, đặc biệt có nhiều môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nên dễ xảy ra các hiện tượng quay cóp, gian lận trong thi cử. Để đợt thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã có công điện gửi các đại học, học viện trường đại học yêu cầu bảo đảm các điều kiện tốt nhất về nhân lực cũng như cơ sở vật chất.Trong đợt thi này, có 3 môn thi sẽ được tổ chức thi theo pháp trắc nghiệm là Ngoại ngữ, Hóa học và Sinh học; các môn còn lại thi theo phương pháp tự luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đề thi chung cho các môn văn hóa; các trường đại học...

Theo lịch công tác tuyển sinh 2010, ngày 8-7, thí sinh các khối B, C, D và các khối năng khiếu làm thủ tục dự thi, nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi và xử lý những sai sót trong đăng ký dự thi.

Đợt thi thứ hai được tổ chức vào các ngày từ 8 đến 10-7. Đây là đợt thi có nhiều khối thi và môn thi, đặc biệt có nhiều môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nên dễ xảy ra các hiện tượng quay cóp, gian lận trong thi cử. Để đợt thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã có công điện gửi các đại học, học viện trường đại học yêu cầu bảo đảm các điều kiện tốt nhất về nhân lực cũng như cơ sở vật chất.

Trong đợt thi này, có 3 môn thi sẽ được tổ chức thi theo pháp trắc nghiệm là Ngoại ngữ, Hóa học và Sinh học; các môn còn lại thi theo phương pháp tự luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo ra đề thi chung cho các môn văn hóa; các trường đại học chịu trách nhiệm ra đề thi cho các môn năng khiếu, nghệ thuật. Đề thi được ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12.

Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hoá (Khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; Khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; Khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; Khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), sẽ thi tiếp các môn năng khiếu đến 14- 07.
Theo Nhandan