Thứ năm,  30/03/2023

Công đoàn giáo dục Lộc Bình: Tổ chức cuộc thi sáng tác thơ chào mừng Đại hội Đảng các cấp

LSO-Với thời gian hơn 2 tháng (từ ngày 8/3 đến ngày 15/5/2010) cuộc thi sáng tác thơ năm 2010 do Công đoàn giáo dục huyện Lộc Bình phát động đã thu hút được 67/75 đơn vị trường tham gia. Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác thơ đã nhận được 1.118 bài thơ. Trong đó có 663 bài của giáo viên và 345 bài của học sinh. Ban giám khảo đã tuyển chọn tập hợp được hơn 100 bài có chất lượng để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện và ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2010. Ban Tổ chức cuộc thi dự kiến sẽ trao 1 giải A; 6 giải B; 8 giải C và 12 giải khuyến khích trong thời gian...

LSO-Với thời gian hơn 2 tháng (từ ngày 8/3 đến ngày 15/5/2010) cuộc thi sáng tác thơ năm 2010 do Công đoàn giáo dục huyện Lộc Bình phát động đã thu hút được 67/75 đơn vị trường tham gia. Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác thơ đã nhận được 1.118 bài thơ.
Trong đó có 663 bài của giáo viên và 345 bài của học sinh. Ban giám khảo đã tuyển chọn tập hợp được hơn 100 bài có chất lượng để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện và ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2010. Ban Tổ chức cuộc thi dự kiến sẽ trao 1 giải A; 6 giải B; 8 giải C và 12 giải khuyến khích trong thời gian tới.

Hoàng Kim Dung