Thứ tư,  20/10/2021

Cấp học bổng trị giá 362 triệu yên Nhật

Ngày 12-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ký công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 362 triệu yên của Chính phủ Nhật Bản cho dự án "Học bổng phát triển nguồn nhân lực".Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực Bộ GD và ĐT tiếp nhận và triển khai từ năm 2000 nhằm tuyển chọn và cấp học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo sau đại học tại Nhật Bản. Tính cho đến năm 2009 đã có 276 lưu học sinh Việt Nam được cử sang Nhật Bản đào tạo với kinh phí lên đến hơn 3,8 tỷ yên Nhật. Từ tháng 3-2010, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cam kết tài trợ để thực hiện dự án số tiền 362 triệu yên Nhật. Dự kiến, năm 2010 sẽ có 28 người được cấp học bổng sang Nhật Bản học thạc sĩ với các ngành đào tạo Luật học, Chính sách công, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Chính sách môi trường, Quan hệ quốc tế......

Ngày 12-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) cùng Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ký công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 362 triệu yên của Chính phủ Nhật Bản cho dự án “Học bổng phát triển nguồn nhân lực”.

Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực Bộ GD và ĐT tiếp nhận và triển khai từ năm 2000 nhằm tuyển chọn và cấp học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo sau đại học tại Nhật Bản. Tính cho đến năm 2009 đã có 276 lưu học sinh Việt Nam được cử sang Nhật Bản đào tạo với kinh phí lên đến hơn 3,8 tỷ yên Nhật. Từ tháng 3-2010, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cam kết tài trợ để thực hiện dự án số tiền 362 triệu yên Nhật. Dự kiến, năm 2010 sẽ có 28 người được cấp học bổng sang Nhật Bản học thạc sĩ với các ngành đào tạo Luật học, Chính sách công, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Nông nghiệp, Công nghệ thông tin, Chính sách môi trường, Quan hệ quốc tế…
Theo Nhandan