Thứ bảy,  25/03/2023

Tổ chức nơi trông giữ điện thoại di động, tư trang cá nhân cho cán bộ coi thi và thí sinh

Ngày 13-7, Bộ trưởng GD và ĐT có công điện gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng cho biết: Đợt thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng năm 2010 sẽ diễn ra ngày 15 và 16-7.Các trường cần phối hợp chặt chẽ các cơ quan hữu quan, bằng mọi biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu có liên quan đến đề thi (giao nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng đề thi). Thực hiện kiểm tra và rà soát lại toàn bộ các khâu của công tác chuẩn bị, kể cả các phương án dự phòng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hệ thống các văn bản chỉ đạo, nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, điện, nước và các phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt. Mỗi phòng thi theo danh sách chỉ xếp tối đa 40 thí sinh và phải có hai cán bộ coi thi. Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ quy chế tuyển sinh cho thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi (ngày 14-7). Nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không...

Ngày 13-7, Bộ trưởng GD và ĐT có công điện gửi Chủ tịch hội đồng tuyển sinh các trường cao đẳng cho biết: Đợt thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng năm 2010 sẽ diễn ra ngày 15 và 16-7.

Các trường cần phối hợp chặt chẽ các cơ quan hữu quan, bằng mọi biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tất cả các khâu có liên quan đến đề thi (giao nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng đề thi). Thực hiện kiểm tra và rà soát lại toàn bộ các khâu của công tác chuẩn bị, kể cả các phương án dự phòng, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hệ thống các văn bản chỉ đạo, nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm, điện, nước và các phương án phòng, chống thiên tai, lũ lụt. Mỗi phòng thi theo danh sách chỉ xếp tối đa 40 thí sinh và phải có hai cán bộ coi thi. Cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ quy chế tuyển sinh cho thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi (ngày 14-7). Nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại di động vào trong phòng thi, không để thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật do không được nghe phổ biến quy chế thi. Đặc biệt, các trường tổ chức nơi trông giữ điện thoại di động, tư trang cá nhân cho cán bộ coi thi và thí sinh… để đợt thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng diễn ra trật tự, an toàn và nghiêm túc.
Theo Nhandan