Thứ năm,  28/10/2021

Hôm nay, 15-7: Gần 305 nghìn thí sinh dự thi cao đẳng

Ngày 14-7, các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 đã tới các điểm thi làm thủ tục dự thi. Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), đợt thi cao đẳng năm nay có 136 trường tổ chức thi tuyển với 12.979 phòng thi tại 464 điểm thi. Cả nước có 304.896 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 64,57% so với số hồ sơ đăng ký (cao hơn năm 2009 6,33%). Một số trường có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục đạt cao như Cao đẳng Vạn Xuân 81%, Sĩ quan kỹ thuật quân sự 81,2%... Như vậy, số hồ sơ ảo trong kỳ thi cao đẳng năm nay khoảng hơn 167 nghìn hồ sơ chiếm 35,43%. Dự kiến, đến trước giờ thi môn đầu tiên, lượng thí sinh đăng ký dự thi sẽ tăng lên do một số trường hợp thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi muộn nhưng số lượng này không lớn. Tại ngày làm thủ tục dự thi, các thí sinh đã đến nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi và sửa chữa các sai sót...

Ngày 14-7, các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh cao đẳng năm 2010 đã tới các điểm thi làm thủ tục dự thi. Theo báo cáo nhanh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT), đợt thi cao đẳng năm nay có 136 trường tổ chức thi tuyển với 12.979 phòng thi tại 464 điểm thi.

Cả nước có 304.896 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 64,57% so với số hồ sơ đăng ký (cao hơn năm 2009 6,33%). Một số trường có tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục đạt cao như Cao đẳng Vạn Xuân 81%, Sĩ quan kỹ thuật quân sự 81,2%… Như vậy, số hồ sơ ảo trong kỳ thi cao đẳng năm nay khoảng hơn 167 nghìn hồ sơ chiếm 35,43%. Dự kiến, đến trước giờ thi môn đầu tiên, lượng thí sinh đăng ký dự thi sẽ tăng lên do một số trường hợp thí sinh đến trường làm thủ tục dự thi muộn nhưng số lượng này không lớn. Tại ngày làm thủ tục dự thi, các thí sinh đã đến nhận phòng thi, nhận thẻ dự thi và sửa chữa các sai sót (nếu có) trong đăng ký dự thi của thí sinh. Các trường tổ chức thi đã triển khai công tác làm thủ tục dự thi cho thí sinh và sửa chữa thông tin cho những thí sinh bị sai sót. Tuy nhiên, số thí sinh bị sai sót cần điều chỉnh, bổ sung trong đăng ký dự thi là không nhiều.

Theo Nhandan