Thứ tư,  29/03/2023

Hơn 12 nghìn thí sinh dự thi ĐH, CĐ đợt 3 tại Hải Phòng

Đến chiều 14-7, tại Hải Phòng có 12.010 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào hai trường cao đẳng trên địa bàn trong đợt 3 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010.Trong đó, 8.702 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường cao đẳng Hàng hải, 3.308 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng. Số thí sinh là người Hải Phòng đăng ký dự thi vào hai trường trên là 7.006.Tại Trường cao đẳng Hàng hải bố trí sáu điểm thi với 220 phòng thi, Trường cao đẳng Cộng đồng Hải phòng bố trí hai điểm thi với 93 phòng thi.Trong ngày 14-7, các thí sinh đã đến các trường làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Đặc biệt, các thí sinh được lưu ý về việc không mang điện thoại di động vào phòng thi. Đồng thời, các trường tổ chức nơi trông giữ điện thoại di động, tư trang cá nhân cho cán bộ coi thi và thí...

Đến chiều 14-7, tại Hải Phòng có 12.010 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào hai trường cao đẳng trên địa bàn trong đợt 3 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010.

Trong đó, 8.702 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường cao đẳng Hàng hải, 3.308 hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng. Số thí sinh là người Hải Phòng đăng ký dự thi vào hai trường trên là 7.006.

Tại Trường cao đẳng Hàng hải bố trí sáu điểm thi với 220 phòng thi, Trường cao đẳng Cộng đồng Hải phòng bố trí hai điểm thi với 93 phòng thi.

Trong ngày 14-7, các thí sinh đã đến các trường làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi. Đặc biệt, các thí sinh được lưu ý về việc không mang điện thoại di động vào phòng thi. Đồng thời, các trường tổ chức nơi trông giữ điện thoại di động, tư trang cá nhân cho cán bộ coi thi và thí sinh.
Theo Nhandan