Thứ tư,  29/03/2023

Khai giảng lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Tày, Nùng cho cán bộ, công chức

LSO-Ngày 15/7/2010, tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng các lớp tiếng dân tộc Tày, Nùng khoá II năm 2010 cho 5 lớp học với gần 250 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của 37 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Lớp học kéo dài 5 tháng với 400 - 450 tiết học, chương trình học theo Bộ tài liệu Tiếng Nùng do tỉnh Lạng Sơn biên soạn và Bộ tài liệu tiếng Tày do tỉnh Thái Nguyên biên soạn đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo phê duyệt. Qua đó, nhằm trang bị, nâng cao trình độ, hiểu biết tiếng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao hiệu quả công việc cho cán bộ, công chức, viên chức. Cùng ngày, Sở Nội vụ cũng đã tổ chức bế giảng 03 lớp tiếng dân tộc Tày, Nùng khoá I năm 2009 với 120 học viên được nhận chứng chỉ, trong đó có 10 học viên đạt loại xuất...

LSO-Ngày 15/7/2010, tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ đã phối hợp tổ chức lễ khai giảng các lớp tiếng dân tộc Tày, Nùng khoá II năm 2010 cho 5 lớp học với gần 250 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của 37 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
Lớp học kéo dài 5 tháng với 400 – 450 tiết học, chương trình học theo Bộ tài liệu Tiếng Nùng do tỉnh Lạng Sơn biên soạn và Bộ tài liệu tiếng Tày do tỉnh Thái Nguyên biên soạn đã được Bộ Giáo dục – Đào tạo phê duyệt. Qua đó, nhằm trang bị, nâng cao trình độ, hiểu biết tiếng dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao hiệu quả công việc cho cán bộ, công chức, viên chức.
Cùng ngày, Sở Nội vụ cũng đã tổ chức bế giảng 03 lớp tiếng dân tộc Tày, Nùng khoá I năm 2009 với 120 học viên được nhận chứng chỉ, trong đó có 10 học viên đạt loại xuất sắc.

Hoàng Thanh Hảo