Thứ sáu,  31/03/2023

Bệnh viện đầu tiên trong cả nước được đào tạo sau đại học

Bộ Y tế vừa quyết định giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đầu tiên trong cả nước đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp một, chuyên khoa cấp hai và bác sĩ nội trú từ năm học 2010. Hình thức bệnh viện trực tiếp đào tạo sẽ giúp cho các bác sĩ có nhiều cơ hội để hiểu lý thuyết và thực hành ngay trong điều kiện thực tế với các mô hình bệnh tật hiện tại. Trong tháng bảy Bệnh viện tổ chức tuyển sinh. Theo đó, bác sĩ chuyên khoa cấp một có hai chuyên ngành: Gây mê hồi sức và truyền nhiễm; bác sĩ chuyên khoa cấp hai có hai chuyên ngành: Thần kinh và ngoại tiêu hóa; bác sĩ nội trú có hai chuyên ngành: Cấp cứu hồi sức và chẩn đoán hình...

Bộ Y tế vừa quyết định giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện đầu tiên trong cả nước đào tạo bác sĩ chuyên khoa cấp một, chuyên khoa cấp hai và bác sĩ nội trú từ năm học 2010. Hình thức bệnh viện trực tiếp đào tạo sẽ giúp cho các bác sĩ có nhiều cơ hội để hiểu lý thuyết và thực hành ngay trong điều kiện thực tế với các mô hình bệnh tật hiện tại. Trong tháng bảy Bệnh viện tổ chức tuyển sinh. Theo đó, bác sĩ chuyên khoa cấp một có hai chuyên ngành: Gây mê hồi sức và truyền nhiễm; bác sĩ chuyên khoa cấp hai có hai chuyên ngành: Thần kinh và ngoại tiêu hóa; bác sĩ nội trú có hai chuyên ngành: Cấp cứu hồi sức và chẩn đoán hình ảnh.

Theo Nhandan