Thứ tư,  20/10/2021

Ðầu tư hơn 310 tỷ đồng thực hiện Chương trình giáo dục ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 20-7 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo "Kế hoạch hành động về ứng phó biến đổi khí hậu và Dự án đưa các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 - 2015".Đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo trên cả nước đã tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp hay và khả thi. Sau khi lấy ý kiến đóng góp của giới chuyên môn, Bộ GD-ĐT sẽ sớm hoàn chỉnh bản Dự thảo để trình Chính phủ trong tháng 8-2010. Dự kiến sẽ cho triển khai sớm các chương trình hành động này vào đầu năm 2011. Kinh phí thực hiện các chương trình giáo dục ứng phó BĐKH giai đoạn 2011 - 2015 khoảng hơn 310 tỷ...

Ngày 20-7 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo “Kế hoạch hành động về ứng phó biến đổi khí hậu và Dự án đưa các nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào các chương trình giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2015”.

Đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu về giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục và các nhà giáo trên cả nước đã tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất nhiều giải pháp hay và khả thi. Sau khi lấy ý kiến đóng góp của giới chuyên môn, Bộ GD-ĐT sẽ sớm hoàn chỉnh bản Dự thảo để trình Chính phủ trong tháng 8-2010. Dự kiến sẽ cho triển khai sớm các chương trình hành động này vào đầu năm 2011. Kinh phí thực hiện các chương trình giáo dục ứng phó BĐKH giai đoạn 2011 – 2015 khoảng hơn 310 tỷ đồng.
Theo Nhandan