Thứ tư,  22/03/2023

10 tỷ đồng đổi mới công nghệ quản lý sinh viên

Trường đại học Hoa Sen cùng Tập đoàn Oracle thực hiện dự án "Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và phục vụ các dịch vụ cho sinh viên" nhằm cải thiện việc thông tin chính xác, nhanh chóng, đa dạng đơn giản hóa thủ tục giấy tờ và hợp nhất hóa dữ liệu, giảm chi phí cho sinh viên theo một trình duyệt web. Dự án có tổng giá trị đầu tư hơn 10 tỷ đồng được hoàn thành trong 12...
Trường đại học Hoa Sen cùng Tập đoàn Oracle thực hiện dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và phục vụ các dịch vụ cho sinh viên” nhằm cải thiện việc thông tin chính xác, nhanh chóng, đa dạng đơn giản hóa thủ tục giấy tờ và hợp nhất hóa dữ liệu, giảm chi phí cho sinh viên theo một trình duyệt web. Dự án có tổng giá trị đầu tư hơn 10 tỷ đồng được hoàn thành trong 12 tháng.

Theo Nhandan