Thứ tư,  29/03/2023

Không tính điểm một câu trong đề thi cao đẳng môn hóa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 25-7 cho biết: Chung quanh phản ánh của dư luận về đề thi tuyển sinh cao đẳng môn Hóa học (khối A, B), Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Ban đề thi môn Hóa học, tiếp thu và giải trình, đồng thời tham khảo ý kiến các chuyên gia và có ý kiến như sau: Theo ý kiến của Ban đề thi và các chuyên gia, về mặt khoa học, đáp án của câu 52, mã đề 516 (và câu có nội dung này thuộc các mã đề khác) của đề thi tuyển sinh cao đẳng môn Hóa học vẫn còn những điểm chưa thống nhất. Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, Bộ GD-ĐT quyết định bỏ câu này trong đề thi và số điểm của câu này (0,2 điểm) được chia đều cho các câu còn lại.Cụ thể câu 52 (Mã 516) Đề Hóa học như sau: Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là: A.2 B.4 C.5 D.3. Theo đáp án đã công bố trước đây của Bộ GD và ĐT, câu 52 (mã đề 516) là B.4. Trong khi đó nhiều giáo viên...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 25-7 cho biết: Chung quanh phản ánh của dư luận về đề thi tuyển sinh cao đẳng môn Hóa học (khối A, B), Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Ban đề thi môn Hóa học, tiếp thu và giải trình, đồng thời tham khảo ý kiến các chuyên gia và có ý kiến như sau: Theo ý kiến của Ban đề thi và các chuyên gia, về mặt khoa học, đáp án của câu 52, mã đề 516 (và câu có nội dung này thuộc các mã đề khác) của đề thi tuyển sinh cao đẳng môn Hóa học vẫn còn những điểm chưa thống nhất. Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, Bộ GD-ĐT quyết định bỏ câu này trong đề thi và số điểm của câu này (0,2 điểm) được chia đều cho các câu còn lại.

Cụ thể câu 52 (Mã 516) Đề Hóa học như sau: Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là: A.2 B.4 C.5 D.3. Theo đáp án đã công bố trước đây của Bộ GD và ĐT, câu 52 (mã đề 516) là B.4. Trong khi đó nhiều giáo viên và học sinh lại cho rằng đáp án đúng là D.3. Các giáo viên và học sinh đã thắc mắc “benzylamin có phải amin thơm không?”. Nếu chỉ căn cứ vào SGK thì khó có thể nói benzylamin là amin thơm.
Theo Nhandan