Thứ tư,  27/10/2021

Ðã có gần 50 trường đại học công bố điểm thi

Ngày 26-7, Trường đại học Ngoại thương hoàn thành chấm và công bố, theo đó, trong số gần năm nghìn thí sinh dự thi tại trường, thí sinh Tăng Văn Bình, số báo danh 3801 đỗ đầu khối A với số điểm tuyệt đối 30 điểm.Như vậy, đến ngày 26 đã có gần 50 trường đại học hoàn thành, công bố điểm thi. Theo đánh giá của nhiều cơ sở đào tạo, điểm thi của thí sinh năm nay không có nhiều biến động. Số thí sinh có điểm thi cao vẫn tập trung vào một số trường như Trường đại học Kinh tế quốc dân có thủ khoa đạt 29,5 điểm. Theo số thống kê của trường đối với các ngành lấy điểm sàn chung, khối A có 3.985 thí sinh, khối D có 358 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên. Học viện Ngân hàng có thủ khoa khối A đạt 28,5 điểm. Trong số thí sinh dự thi đủ ba môn có 3.846 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên, chiếm khoảng 42,41% trên tổng số thí sinh tham gia dự thi. Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) có thủ khoa đạt...

Ngày 26-7, Trường đại học Ngoại thương hoàn thành chấm và công bố, theo đó, trong số gần năm nghìn thí sinh dự thi tại trường, thí sinh Tăng Văn Bình, số báo danh 3801 đỗ đầu khối A với số điểm tuyệt đối 30 điểm.

Như vậy, đến ngày 26 đã có gần 50 trường đại học hoàn thành, công bố điểm thi. Theo đánh giá của nhiều cơ sở đào tạo, điểm thi của thí sinh năm nay không có nhiều biến động. Số thí sinh có điểm thi cao vẫn tập trung vào một số trường như Trường đại học Kinh tế quốc dân có thủ khoa đạt 29,5 điểm. Theo số thống kê của trường đối với các ngành lấy điểm sàn chung, khối A có 3.985 thí sinh, khối D có 358 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên. Học viện Ngân hàng có thủ khoa khối A đạt 28,5 điểm. Trong số thí sinh dự thi đủ ba môn có 3.846 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên, chiếm khoảng 42,41% trên tổng số thí sinh tham gia dự thi. Trường đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) có thủ khoa đạt 27 điểm… Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chậm nhất đến ngày 31-7, các trường phải hoàn tất công tác chấm thi và công bố điểm thi.
Theo Nhandan