Thứ tư,  27/10/2021

Tra điểm thi đại học, cao đẳng trên Cổng thông tin thi và tuyến sinh

Đến chiều ngày 26- 7, đã có 46 trường đại học, học viện công bố kết quả thi tuyển sinh năm 2010. Các thí sinh và bạn đọc có thể tra cứu điểm thi trên Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thi.moet.gov.vn/ hoặc http://ts.edu.net.vn/.Giao diện trang web tra điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Để tra cứu điểm thi, trên giao diện chính của trang tra cứu, các thí sinh cần phải điền mã trường, số báo danh hoặc họ và tên; ngoài ra cũng có thể đăng ký để nhận thông báo điểm qua...

Đến chiều ngày 26- 7, đã có 46 trường đại học, học viện công bố kết quả thi tuyển sinh năm 2010. Các thí sinh và bạn đọc có thể tra cứu điểm thi trên Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thi.moet.gov.vn/ hoặc http://ts.edu.net.vn/.

Giao diện trang web tra điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để tra cứu điểm thi, trên giao diện chính của trang tra cứu, các thí sinh cần phải điền mã trường, số báo danh hoặc họ và tên; ngoài ra cũng có thể đăng ký để nhận thông báo điểm qua email.
Theo Nhandan