Thứ ba,  21/03/2023

Hữu Lũng: Tập huấn công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

LSO-Ngày 27/7/2010, Phòng GD & ĐT huyện Hữu Lũng đã tổ chức tập huấn công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi cho 29 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách công tác phổ cập của 29 đơn vị trường tiểu học và PTCS trên địa bàn.Buổi tập huấn nhằm kiểm tra, rà soát, bổ sung số liệu chính xác, kịp thời về công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; hướng dẫn cán bộ quản lý của các đơn vị trường sử dụng phần mềm quản lý công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch để chuẩn bị tổng kết 10 năm phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ...

LSO-Ngày 27/7/2010, Phòng GD & ĐT huyện Hữu Lũng đã tổ chức tập huấn công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi cho 29 hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phụ trách công tác phổ cập của 29 đơn vị trường tiểu học và PTCS trên địa bàn.
Buổi tập huấn nhằm kiểm tra, rà soát, bổ sung số liệu chính xác, kịp thời về công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; hướng dẫn cán bộ quản lý của các đơn vị trường sử dụng phần mềm quản lý công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi và xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch để chuẩn bị tổng kết 10 năm phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi.

Thanh Hòa