Thứ bảy,  01/04/2023

Bốn học sinh đoạt huy chương kỳ thi Ô-lim-pích hóa học

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, bốn học sinh của đoàn Việt Nam dự thi Ô-lim-pic hóa học năm 2010 tại Nhật Bản đều giành được huy chương, trong đó có hai Huy chương bạc và hai Huy chương đồng. Hai học sinh đoạt Huy chương bạc gồm: Nguyễn Đức Bình, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) và Lưu Nguyễn Hồng Quang, học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh). Hai học sinh đoạt Huy chương đồng gồm: Lê Anh Tuấn, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) và Mai Thu Cúc, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, bốn học sinh của đoàn Việt Nam dự thi Ô-lim-pic hóa học năm 2010 tại Nhật Bản đều giành được huy chương, trong đó có hai Huy chương bạc và hai Huy chương đồng. Hai học sinh đoạt Huy chương bạc gồm: Nguyễn Đức Bình, học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) và Lưu Nguyễn Hồng Quang, học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh). Hai học sinh đoạt Huy chương đồng gồm: Lê Anh Tuấn, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng) và Mai Thu Cúc, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương).

Theo Nhandan