Thứ sáu,  31/03/2023

Hơn 2,3 triệu trẻ mầm non được học chương trình mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2009-2010 triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới lần đầu ở 6.851 trường (đạt tỷ lệ 53,9%) với hơn 2,37 triệu trẻ (đạt tỷ lệ 64,1%), trong đó trẻ năm tuổi là 585.312 cháu. Những tỉnh, thành phố triển khai tốt chương trình giáo dục mầm non mới như: TP Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh... Ngoài ra, số trẻ được tổ chức nuôi bán trú tại trường cũng đạt tỷ lệ cao với 68,9%, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm còn 5,9% ở nhà trẻ và 6,4% ở mẫu giáo. Đáng chú ý, số trẻ khuyết tật mầm non học hòa nhập tăng lên đáng kể với 15.349 cháu (đạt tỷ lệ 628% tổng số trẻ khuyết tật mầm non), góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo tiền đề cho trẻ tiếp cận các bậc học phổ thông đạt kết quả...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2009-2010 triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới lần đầu ở 6.851 trường (đạt tỷ lệ 53,9%) với hơn 2,37 triệu trẻ (đạt tỷ lệ 64,1%), trong đó trẻ năm tuổi là 585.312 cháu. Những tỉnh, thành phố triển khai tốt chương trình giáo dục mầm non mới như: TP Hà Nội, Bắc Giang, Hà Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… Ngoài ra, số trẻ được tổ chức nuôi bán trú tại trường cũng đạt tỷ lệ cao với 68,9%, tỷ lệ suy dinh dưỡng giảm còn 5,9% ở nhà trẻ và 6,4% ở mẫu giáo. Đáng chú ý, số trẻ khuyết tật mầm non học hòa nhập tăng lên đáng kể với 15.349 cháu (đạt tỷ lệ 628% tổng số trẻ khuyết tật mầm non), góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo tiền đề cho trẻ tiếp cận các bậc học phổ thông đạt kết quả cao.

Theo Nhandan