Thứ tư,  22/03/2023

Trường phổ thông dân tộc bán trú cần có ít nhất 50% số học sinh là người dân tộc thiểu số

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). Theo quy chế, Trường PTDTBT là trường chuyên biệt, được Nhà nước thành lập cho con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này.Trường PTDTBT có đề án phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đáng chú ý, trong phương hướng xây dựng và phát triển trường PTDTBT, cần bảo đảm có ít nhất 50% số học sinh là người dân tộc thiểu số và ít nhất từ 25% đến 50% số học sinh bán trú, tùy theo cấp học. Tỷ lệ học sinh dân tộc Kinh không quá 10% chỉ tiêu học sinh bán trú hằng năm của trường...

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT). Theo quy chế, Trường PTDTBT là trường chuyên biệt, được Nhà nước thành lập cho con em các dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ cho các vùng này.

Trường PTDTBT có đề án phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đáng chú ý, trong phương hướng xây dựng và phát triển trường PTDTBT, cần bảo đảm có ít nhất 50% số học sinh là người dân tộc thiểu số và ít nhất từ 25% đến 50% số học sinh bán trú, tùy theo cấp học. Tỷ lệ học sinh dân tộc Kinh không quá 10% chỉ tiêu học sinh bán trú hằng năm của trường PTDTBT.
Theo Nhandan