Thứ tư,  29/03/2023

100 học bổng cho sinh viên đỗ đại học trên 20 điểm

Ban điều hành Quỹ học bổng “PVFC – Thắp Sáng Niềm Tin” đã bắt đầu nhận hồ sơ xét cấp học bổng năm học 2010-2011, đến ngày 15-9-2010. Ban điều hành Quỹ cho biết, số lượng học bổng là 100 suất, với đối tượng là sinh viên thi đỗ đại học, đạt 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mức học bổng là 9 triệu đồng/1 sinh viên/ 1 năm học và trao tặng các em trong suốt thời gian học đại học. Quỹ học bổng “PVFC – Thắp sáng niền tin” là một quỹ mang tính chất xã hội do Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam thành lập ngày 21-5-2007. Quỹ đã trao học bổng cho 135 sinh viên các trường đại học trên khắp cả nước với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng. Ngoài mức học bổng 9 triệu đồng/1 sinh viên/1 năm học (trong suốt thời gian học đại học), các em sinh viên còn được tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tinh thần tại PVFC và đặc biệt còn có cơ hội được làm việc tại PVFC...

Ban điều hành Quỹ học bổng “PVFC – Thắp Sáng Niềm Tin” đã bắt đầu nhận hồ sơ xét cấp học bổng năm học 2010-2011, đến ngày 15-9-2010.


Ban điều hành Quỹ cho biết, số lượng học bổng là 100 suất, với đối tượng là sinh viên thi đỗ đại học, đạt 20 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mức học bổng là 9 triệu đồng/1 sinh viên/ 1 năm học và trao tặng các em trong suốt thời gian học đại học.


Quỹ học bổng “PVFC – Thắp sáng niền tin” là một quỹ mang tính chất xã hội do Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam thành lập ngày 21-5-2007. Quỹ đã trao học bổng cho 135 sinh viên các trường đại học trên khắp cả nước với tổng trị giá hơn hai tỷ đồng. Ngoài mức học bổng 9 triệu đồng/1 sinh viên/1 năm học (trong suốt thời gian học đại học), các em sinh viên còn được tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tinh thần tại PVFC và đặc biệt còn có cơ hội được làm việc tại PVFC sau khi tốt nghiệp đại học.


Theo Nhandan