Thứ sáu,  31/03/2023

Tạm ngừng tuyển sinh 2010 với Đại học Công nghệ Đông Á và Đại học Phan Châu Trinh

Ngày 3-8, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo có quyết định số 3202 và 3204 tạm ngừng tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2010 Trường đại học Công nghệ Đông Á và tạm ngừng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 đối với Trường đại học Phan Châu Trinh do hai cơ sở đào tạo này có những sai phạm nghiêm trọng trong tuyển sinh và hoạt động đào tạo.Trong đó, Trường đại học công nghệ Đông Á thành lập từ ngày 9-12-2008 và tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa ban hành được quy chế tổ chức và hoạt động. Đáng chú ý, Hội đồng quản trị của trường được công nhận từ ngày 12-1-2009 nhưng mất đoàn kết, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của địa phương, vi phạm quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.Riêng với Trường đại học Phan Châu Trinh, theo Thanh tra Bộ GD và ĐT, có hàng loạt sai phạm. Trong đó, dù là trường đại học tư thục nhưng hơn hai năm Chủ tịch hội đồng quản trị trường...

Ngày 3-8, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo có quyết định số 3202 và 3204 tạm ngừng tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2010 Trường đại học Công nghệ Đông Á và tạm ngừng tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010 đối với Trường đại học Phan Châu Trinh do hai cơ sở đào tạo này có những sai phạm nghiêm trọng trong tuyển sinh và hoạt động đào tạo.

Trong đó, Trường đại học công nghệ Đông Á thành lập từ ngày 9-12-2008 và tuyển sinh, đào tạo trình độ đại học từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn chưa ban hành được quy chế tổ chức và hoạt động. Đáng chú ý, Hội đồng quản trị của trường được công nhận từ ngày 12-1-2009 nhưng mất đoàn kết, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của địa phương, vi phạm quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.

Riêng với Trường đại học Phan Châu Trinh, theo Thanh tra Bộ GD và ĐT, có hàng loạt sai phạm. Trong đó, dù là trường đại học tư thục nhưng hơn hai năm Chủ tịch hội đồng quản trị trường không tổ chức họp hội đồng cổ đông. Đặc biệt, Hiệu trưởng nhà trường còn tự ý tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2007 trái phép, không thông qua hội đồng quản trị. Quá trình tổ chức thi tuyển sinh, nhà trường để xảy ra một số sai phạm trong ra đề thi, coi thi và xét trúng tuyển.

Trường đại học Phan Châu Trinh còn tiến hành tuyển sinh các khối thi không được phép vào một số ngành như: Ngành Tài chính Ngân hàng chỉ được tuyển sinh khối A nhưng trường tuyển sinh cả khối D; Ngành Việt Nam học chỉ được tuyển sinh khối C thì trường tuyển sinh cả khối D, ngành tiếng Trung chỉ được phép tuyển sinh khối D thì trường tuyển sinh cả khối C và khối A.

Trong quá trình tuyển sinh, Trường đại học Phan Châu Trinh tự ý tăng điểm giãn cách khu vực. Trong khi quy chế thi, tuyển sinh quy định khoảng cách điểm ưu tiên giữa hai khu vực là 0,5 thì trường đã tự quy định là 1,5 điểm. Trong số 382 hồ sơ sinh viên được kiểm tra cho thấy: Có 191 trường hợp nhà trường nhập dữ liệu về khu vực ưu tiên hoặc đối tượng ưu tiên sai với hồ sơ, học bạ của thí sinh nhằm nâng điểm ưu tiên theo khu vực hoặc đối tượng; có 24 trường hợp thí sinh không có trong danh sách trúng tuyển kèm theo quyết định của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh.

Cũng theo Bộ GD và ĐT, khi phát hiện những sai phạm của Trường đại học Phan Châu Trinh và tạm ngừng tuyển sinh, số sinh viên được tuyển trước đây đã học hết năm thứ ba cho nên Bộ GD và ĐT đã đề nghị Đại học Đà Nẵng và Đại học Huế cử giảng viên có trình độ, kinh nghiệm tham gia giảng dạy các học phần của năm cuối khoá, hướng dẫn làm luận văn thi tốt nghiệp và đánh giá tốt nghiệp; Hỗ trợ giáo trình, tài liệu, điều kiện vật chất, thiết bị phục vụ thí sinh thực nghiệm, thực tập…
Theo Nhandan