Thứ ba,  19/10/2021

Bạc Liêu chuẩn bị năm học mới

Chuẩn bị năm học mới, trong mấy tháng hè, chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu đã sửa chữa, nâng cấp gần 5.000 phòng học.Ngoài ra, tỉnh đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng mới các trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Phước Long); trường Mầm non Hoa Mai (thị xã Bạc Liêu); trường mầm non các xã An Trạch, An Phúc, Đình Thành A (huyện Giá Rai), Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân)… với hơn 100 phòng học và phòng chức năng, cơ bản đáp ứng đủ điều kiện giảng dạy cho năm học mới 2010 - 2011.Theo báo cáo của Sở Giáo dục - Đào tạo, từ vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng trường lớp giai đoạn 2008-2012, đến nay tỉnh Bạc Liêu đã được đầu tư xây dựng hơn 700 phòng học, mỗi phòng học trị giá khoảng 180 triệu đồng. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, đến đầu tháng 8, hơn 9.400 giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục đã được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chính trị đã hoàn tất. Đặc biệt, trong những ngày đầu năm học này, ngoài hỗ trợ...

Chuẩn bị năm học mới, trong mấy tháng hè, chính quyền và ngành giáo dục tỉnh Bạc Liêu đã sửa chữa, nâng cấp gần 5.000 phòng học.

Ngoài ra, tỉnh đầu tư hơn 40 tỷ đồng xây dựng mới các trường THPT Trần Văn Bảy (huyện Phước Long); trường Mầm non Hoa Mai (thị xã Bạc Liêu); trường mầm non các xã An Trạch, An Phúc, Đình Thành A (huyện Giá Rai), Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân)… với hơn 100 phòng học và phòng chức năng, cơ bản đáp ứng đủ điều kiện giảng dạy cho năm học mới 2010 – 2011.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục – Đào tạo, từ vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng trường lớp giai đoạn 2008-2012, đến nay tỉnh Bạc Liêu đã được đầu tư xây dựng hơn 700 phòng học, mỗi phòng học trị giá khoảng 180 triệu đồng. Ngoài đầu tư cơ sở vật chất, đến đầu tháng 8, hơn 9.400 giáo viên, cán bộ quản lý ngành giáo dục đã được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chính trị đã hoàn tất. Đặc biệt, trong những ngày đầu năm học này, ngoài hỗ trợ giảm giá tập sách cho học sinh khá giỏi, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn…, ngành giáo dục Bạc Liêu phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa cũ tặng bạn, tặng trường, nhằm phấn đấu tất cả trẻ em trong độ tuổi đủ điều kiện theo học.
Theo Nhandan