Thứ sáu,  31/03/2023

Phát triển Mạng nghiên cứu và Ðào tạo Việt Nam

Ngày 9-8, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị toàn quốc "Mạng nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) lần thứ năm". Hội nghị lần này tập trung thảo luận về việc tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững mạng VinaREN tại các đơn vị thành viên; hoạt động của VinaREN trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ mạng và phát triển các mạng băng rộng hiệu năng cao (APAN) cùng với kết quả triển khai thực hiện dự án mạng thông tin Á - Âu giai đoạn 3 tại Việt Nam (TEIN3).Hiện nay, VinaREN có 57 mạng thành viên gồm các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu và một số bệnh viện, trung tâm thông tin lớn tại 11 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ năm 2009 đến nay, mạng VinaREN đã triển khai một số hoạt động chính như: tổ chức các buổi Telemedicine (giải phẫu bệnh từ xa, phẫu thuật nội soi, chẩn đoán hình ảnh từ xa) với quy mô quốc tế. Ngoài ra, VinaREN còn...

Ngày 9-8, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị toàn quốc “Mạng nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN) lần thứ năm”. Hội nghị lần này tập trung thảo luận về việc tăng cường khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững mạng VinaREN tại các đơn vị thành viên; hoạt động của VinaREN trong khuôn khổ hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm mục đích thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ mạng và phát triển các mạng băng rộng hiệu năng cao (APAN) cùng với kết quả triển khai thực hiện dự án mạng thông tin Á – Âu giai đoạn 3 tại Việt Nam (TEIN3).

Hiện nay, VinaREN có 57 mạng thành viên gồm các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu và một số bệnh viện, trung tâm thông tin lớn tại 11 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ năm 2009 đến nay, mạng VinaREN đã triển khai một số hoạt động chính như: tổ chức các buổi Telemedicine (giải phẫu bệnh từ xa, phẫu thuật nội soi, chẩn đoán hình ảnh từ xa) với quy mô quốc tế. Ngoài ra, VinaREN còn tổ chức học qua mạng, bảo vệ đề cương và luận án qua mạng; kết nối và lấy dữ liệu từ các Trung tâm dữ liệu khí tượng thủy văn của Mỹ, Ca-na-đa và khu vực châu Á – Thái Bình Dương để xử lý và dự báo thời tiết ở Việt Nam.
Theo Nhandan