Thứ sáu,  31/03/2023

Điểm chuẩn vào trường đại học Bách Khoa Hà Nội

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Bách khoa Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn và phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2010. Theo đó, Khối cử nhân kỹ thuật/kỹ sư điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm; Khối Kinh tế- quản lý: 17 điểm; Khối cử nhân công nghệ và các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ITP: 15 điểm; Cử nhân tiếng Anh KHKT và Công nghệ: 22 điểm; Khối cao đẳng kỹ thuật: 10 điểm1. Khối Cử nhân kỹ thuật/kỹ sư (khối A)· Nhóm ngành 01 (Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, Cơ điện tử, Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh): 18 điểm· Nhóm ngành 02 (Điện, Điều khiển & Tự động hóa, Điện tử-Viễn thông, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ thông tin, Toán-Tin ứng dụng): 21 điểm· Nhóm ngành 03 (Kỹ thuật hóa học, Hoá học, Kỹ thuật in, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật thực phẩm): 17 điểm· Nhóm ngành 04 (Kỹ thuật Dệt-May, Kỹ thuật vật liệu, Sư phạm kỹ thuật): 16 điểm· Nhóm ngành 05 (Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân): 17...

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Bách khoa Hà Nội vừa thông báo điểm chuẩn và phương thức xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2010. Theo đó, Khối cử nhân kỹ thuật/kỹ sư điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm; Khối Kinh tế- quản lý: 17 điểm; Khối cử nhân công nghệ và các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ITP: 15 điểm; Cử nhân tiếng Anh KHKT và Công nghệ: 22 điểm; Khối cao đẳng kỹ thuật: 10 điểm


1. Khối Cử nhân kỹ thuật/kỹ sư (khối A)


· Nhóm ngành 01 (Cơ khí chế tạo, Cơ khí động lực, Cơ điện tử, Kỹ thuật Hàng không, Kỹ thuật Tàu thủy, Kỹ thuật Nhiệt-Lạnh): 18 điểm


· Nhóm ngành 02 (Điện, Điều khiển & Tự động hóa, Điện tử-Viễn thông, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ thông tin, Toán-Tin ứng dụng): 21 điểm


· Nhóm ngành 03 (Kỹ thuật hóa học, Hoá học, Kỹ thuật in, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật sinh học, Kỹ thuật thực phẩm): 17 điểm


· Nhóm ngành 04 (Kỹ thuật Dệt-May, Kỹ thuật vật liệu, Sư phạm kỹ thuật): 16 điểm


· Nhóm ngành 05 (Vật lý kỹ thuật, Kỹ thuật hạt nhân): 17 điểm


2. Khối Kinh tế-Quản lý (nhóm ngành 06, khối A và D): 17 điểm cho cả khối A và D.


3. Cử nhân Tiếng Anh KHKT và Công nghệ (khối D): 24 điểm (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2).


4. Khối Cử nhân công nghệ (khối A) và các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ITP (khối A và D):15 điểm cho tất cả các ngành.


5. Khối Cao đẳng kỹ thuật (khối A): 10 điểm cho tất cả các ngành, không tính điểm ưu tiên và điểm khu vực.


Những thí sinh chưa trúng tuyển vào một nhóm ngành do chưa đăng ký nguyện vọng bổ sung hoặc chưa trúng tuyển theo nguyện vọng đăng ký bổ sung, nếu đạt điểm chuẩn vào một trong các nhóm ngành còn chỉ tiêu sau đây sẽ được tiếp tục làm đơn đăng ký xét tuyển bổ sung: Khối Cử nhân kỹ thuật/Kỹ sư: Nhóm ngành 03, 04 và 05; Khối Cử nhân công nghệ: Nhóm ngành CN1, CN2 và CN3; Khối Cao đẳng kỹ thuật: Tất cả các mã ngành C10, C20, C21 và C22


Thủ tục làm đơn thực hiện trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học – Trường ĐHBK Hà Nội trong thời gian từ ngày 15- 8- 2010 đến 17h ngày 24- 8- 2010 (thí sinh cần mang theo bản gốc Giấy chứng nhận kết quả thi gồm cả phiếu số 1 và phiếu số 2).


800 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2


Trường Đại học Bách khoa Hà Nội nhận đơn đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 đối với thí sinh dự thi đại học khối A (đợt 1) không trúng tuyển vào các trường đại học khác cho các hệ đào tạo và nhóm ngành sau đây:


Hệ đào tạo Nhóm ngành Số lượng dự kiến Điểm xét dự kiến
Cử nhân kỹ thuật/

Kỹ sư


03 Hoá-Sinh-Thực phẩm-Môi trường 150 ≥ 17
04 Dệt May-Vật liệu-SP Kỹ thuật 100 ≥ 16
05 Vật lý kỹ thuật-Kỹ thuật hạt nhân 50 ≥ 17
Cử nhân công nghệ CN1 Cơ khí-Cơ điện tử-Nhiệt lạnh 200 ≥ 15
CN2 Điện-ĐK&Tự động hoá-Điện tử Viễn thông-Công nghệ thông tin
CN3 Hoá-Sinh-Thực phẩm
Cao đẳng kỹ thuật C11 Cơ khí-Cơ điện tử 200 ≥ 10

(không tính điểm ưu tiên và khu vực)


C20 Điện-ĐK&Tự động hoá
C21 Điện tử-Viễn thông
C22 Công nghệ thông tin
Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế ITP Chi tiết xem tại trang Web: www.sie.vnThí sinh có kết quả thi đại học khối A (đợt 1) đạt điều kiện điểm xét cho nhóm ngành có nguyện vọng và không có môn thi nào điểm 0 có thể làm Hồ sơ dự xét tuyển nguyện vọng 2 nộp trực tiếp tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện chuyển phát nhanh gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi, lệ phí xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, một phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh. Trường sẽ xét tuyển theo nhóm ngành, nên thí sinh điền mã nhóm ngành tương ứng trong phần ghi thông tin mã ngành đăng ký xét tuyển trên Giấy chứng nhận kết quả thi số 1. Thời gian nộp đơn từ ngày 25- 8- 2010 đến 17h ngày 10- 9- 2010.


Theo Nhandan