Thứ năm,  30/03/2023

Toàn tỉnh có 70 trường thực hiện mô hình bán trú dân nuôi

LSO-Năm học 2009-2010, trên địa bàn toàn tỉnh có 70 trường thực hiện mô hình bán trú dân nuôi thu hút gần 5.700 học sinh ở 2 cấp là tiểu học và THCS, trong đó có trên 5.400 học sinh là người dân tộc thiểu số.Do có sự đầu tư của nhà nước, địa phương và thực hiện xã hội hóa mô hình này, nên nơi ăn nghỉ và các dụng cụ sinh hoạt cá nhân, việc nuôi dưỡng chăm, sóc được chú trọng hơn. Tính ưu việt của mô hình bán trú dân nuôi đã được phát huy, nhất là việc thực hiện dạy 2 buổi/ ngày, bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém. Vì vậy đã hạn chế đáng kể tình trạng học sinh vùng cao, người dân tộc bỏ học do học yếu và khó khăn trong cuộc sống.Giờ học nhạc của học sinh dân tộc xã Vĩnh Tiến (Tràng Định)Cùng với việc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo ở địa bàn ĐBKK, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị đảm bảo đúng chế độ đối với học sinh, giáo viên của...

LSO-Năm học 2009-2010, trên địa bàn toàn tỉnh có 70 trường thực hiện mô hình bán trú dân nuôi thu hút gần 5.700 học sinh ở 2 cấp là tiểu học và THCS, trong đó có trên 5.400 học sinh là người dân tộc thiểu số.
Do có sự đầu tư của nhà nước, địa phương và thực hiện xã hội hóa mô hình này, nên nơi ăn nghỉ và các dụng cụ sinh hoạt cá nhân, việc nuôi dưỡng chăm, sóc được chú trọng hơn. Tính ưu việt của mô hình bán trú dân nuôi đã được phát huy, nhất là việc thực hiện dạy 2 buổi/ ngày, bồi dưỡng phụ đạo học sinh yếu kém. Vì vậy đã hạn chế đáng kể tình trạng học sinh vùng cao, người dân tộc bỏ học do học yếu và khó khăn trong cuộc sống.
Giờ học nhạc của học sinh dân tộc xã Vĩnh Tiến (Tràng Định)
Cùng với việc thực hiện tốt chế độ chính sách đối với học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo ở địa bàn ĐBKK, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị đảm bảo đúng chế độ đối với học sinh, giáo viên của mô hình bán trú dân nuôi và trường dân tộc nội trú, các trường khó khăn, như cấp kinh phí, tài liệu, sách báo miễn phí cho các nhà trường. Nhiều phòng GD còn phối hợp với công đoàn phát động và duy trì “ hũ gạo phổ cập”, cung cấp thêm cho học sinh vùng cao để các em có thêm điều kiện theo học.
Tuy vậy, nhiều trường còn tình trạng bán trú dân nuôi tự phát, học sinh gặp nhiều khó khăn trong tổ chức đời sống; công tác quản lý chưa tốt, nên học sinh thường đứng trước nguy cơ bị xâm hại hoặc tai nạn thương tích.

MH