Thứ năm,  28/10/2021

Phần mềm dạy Tiếng Việt lớp 1

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường chính thức đưa phần mềm đầy đủ nhất hỗ trợ hoàn toàn cho việc học và dạy môn Tiếng Việt lớp 1 tiểu học.Đây là bộ phần mềm đầu tiên trong nước đã mô phỏng chính xác hoàn toàn theo nội dung giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, với bộ phần mềm này các giáo viên và học sinh học sẽ có một công cụ tốt nhất hỗ trợ cho việc đổi mới cách học và dạy môn Tiếng Việt trong trường phổ thông. Đây là lần đầu bộ phần mềm đưa ra khái niệm và mô hình bài giảng điện tử trong trường tiểu học giúp giáo viên có một công cụ mới để thiết kế các bài giảng, giáo án điện...

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường chính thức đưa phần mềm đầy đủ nhất hỗ trợ hoàn toàn cho việc học và dạy môn Tiếng Việt lớp 1 tiểu học.


Đây là bộ phần mềm đầu tiên trong nước đã mô phỏng chính xác hoàn toàn theo nội dung giáo khoa Tiếng Việt lớp 1, với bộ phần mềm này các giáo viên và học sinh học sẽ có một công cụ tốt nhất hỗ trợ cho việc đổi mới cách học và dạy môn Tiếng Việt trong trường phổ thông.


Đây là lần đầu bộ phần mềm đưa ra khái niệm và mô hình bài giảng điện tử trong trường tiểu học giúp giáo viên có một công cụ mới để thiết kế các bài giảng, giáo án điện tử.


Theo Nhandan